Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста-бухгалтера Балаклійської міської ради

Поділитись у соцмережах

Опубліковано 22 листопада 2019 року

Балаклійська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста-бухгалтера Балаклійської міської ради із зазначенням типових професійно-кваліфікаційних вимог.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Балаклійської міської ради такі документи :
- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
- згоду на збір та обробку персональних даних;
- заповнену особову картку форми П 2-ДС, затвердженої Наказом Міністерства статистики України від 26.12.1995 р. за № 343;
- дві фотографії розміром 4 х 6 см ;
- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
- копію першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади:

- освіта вища за відповідним освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста або відповідно магістра, відповідного професійного спрямування;
- стаж роботи на державній службі або служби в органах місцевого самоврядування не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
- знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, складання фінансової та бюджетної звітності, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
- обов’язкове досконале володіння державною мовою.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається керуючою справами виконкому.
Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень ведення бухгалтерського обліку, звітності виконавчого комітету Балаклійської міської ради.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
- визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
- в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу опублікування оголошення в газеті “Вісті Балаклійщини” (22 листопада 2019 року).