Поділитись у соцмережах

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 96
м. Балаклія від 06 грудня 2016 р.

Про затвердження Загального порядку
проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад посадових осіб місцевого
самоврядування у виконавчому комітеті Балаклійської міської ради


          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» наказу Головного управління державної служби України «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців» від 08 липня 2011 року №164:

1. Затвердити Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Балаклійської міської ради.
2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 07.06.2016 р. № 46.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Коновалову О.В.


Балаклійський міський голова І.М. Столбовий

 

 

 

 

Додаток №1
до розпорядження міського голови
від 06.12.2016 року № 96

Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування у
виконавчому комітеті Балаклійської міської ради

1. Загальні положення.
1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (далі – Порядок проведення конкурсу).
1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.
1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією.
1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється відділом кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради.
Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.
1.7. Порядок проведення іспиту у виконавчому комітеті міської ради та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів затверджуються розпорядженням міського голови, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті міської ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 4 питання – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції» та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу.
1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку (додаток 1), питання 4 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови.
1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.
1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.
1.13. Процедура іспиту складається з 3 етапів:
1) організаційна підготовка до іспиту;
2) складання іспиту;
3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
1.14. Відділ кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
2. Організаційна підготовка до іспиту.
2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.
3. Складання іспиту.
3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
3.5. Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом виконавчого комітету Самбірської міської ради. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.
4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.
П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого самоврядування та структурного підрозділу на посаду якого оголошується конкурс.
Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого самоврядування та структурного підрозділу на посаду якого оголошується конкурс.
Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Секретар міської ради                                                                    О.В. Коновалова

Завантажити додатки

Поиск

2662911
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
117
2941
3058
519
9956
18087
2662911

Forecast Today
288

9.63%
29.17%
5.75%
1.48%
0.26%
53.70%
Online (15 minutes ago):24
24 guests
no members

Your IP:35.172.224.102