Поділитись у соцмережах

Оприлюднено: 17.02.2015 р.

Проект рішення Балаклійської міської ради "Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальноїгромади м. Балаклія та Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія" з додатками.

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення Балаклійської міської ради
«Про затвердження Положення про порядок надання
в оренду майна комунальної власності територіальної
громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду майна, що знаходиться у
комунальній власності територіальної громади м. Балаклія»

   Аналіз регуляторного впливу  проекту рішення Балаклійської міської ради  «Про затвердження Положення про оренду комунального майна територіальної громади міста Хмільника»  підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

   Оренда майна є одним із підходів до ефективного використання комунального майна територіальної громади міста. Разом з цим – це джерело надходження коштів на рахунки балансоутримувачів та до загального фонду бюджету міста.
   Нормативно-правовою базою при передачі в оренду комунального майна є Закон України «Про оренду державного та комунального майна», а також інші законодавчі акти, прийняті на виконання цього Закону. 
   На цей час орендні відносини в місті регулюються  рішенням XXXI сесії Балаклійської міської ради V скликання від 21 лютого 2008 року № 68-V, зі змінами, затвердженими рішенням LXVIII сесії Балаклійської міської ради V скликання від 26 березня 2010 року № 88-V, «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія». У зв'язку із змінами чинного законодавства щодо оренди комунального майна  виникла необхідність проаналізувати та переглянути діюче рішення міської «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія».

2. Цілі регулювання.

   Метою прийняття рішення «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія» є затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія, що дозволить найбільш ефективно та раціонально використовувати комунальне майно територіальної громади міста та належно його утримувати.
   Цілями регулювання є:
- здійснення міською радою повноважень щодо управління майном територіальної громади міста Балаклія: організація ефективного використання та контролю за комунальним майном, що орендується або може бути переданим в оренду;
- затвердження єдиного організаційно-економічного механізму передачі в оренду комунального майна, вдосконалення механізму справляння та використання плати за оренду такого майна.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

   Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:
1) Збереження існуючого стану. Враховуючи зміни, що відбулися в чинному законодавстві щодо оренди комунального майна, така альтернатива є недоцільною.
2) Прийняття рішення «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія». Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, які випливають із даних реєстру об’єктів комунальної власності та моніторингу укладених договорів оренди майна, то доцільно затвердити  положення про оренду комунального майна у відповідності до запропонованого регуляторного акту.

4. Механізм розв'язання проблеми.

   Проектом Положення  чітко врегульовані: процедура передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Балаклія,  порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна; питання щодо  проведення незалежної оцінки об'єктів оренди; укладення договорів оренди об'єктів комунальної власності; порядок зарахування плати від оренди комунального майна.
   Дiя регуляторного акту поширюється на об'єкти оренди, що належать до комунальної власностi територiальної громади міста Балаклія.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

   Впровадження цього регуляторного акту забезпечить єдиний порядок надання в оренду  комунального майна територіальної громади мiста Балаклія на конкурсних засадах, прозорий механізм нарахування орендної плати за користування комунальним майном.

6. Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акту.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Міська рада

-Удосконалення процесу передачі в оренду комунального майна;

-підвищення ефективності використання цього майна;

-збільшення надходжень на рахунки балансоутримувачів та до бюджету міста
Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів на підготовку регуляторного акту, витрати на публікації в газеті)
Суб’єкти господарювання (орендарі)

-Прозорість процедури передачі в оренду комунального майна;

-забезпечення однакових прав щодо участі в конкурсах на право оренди комунального майна;

-створення умов для підприємницької діяльності.

Плата за оренду комунального майна

Населення Задоволення потреб мешканців міста за рахунок збільшення надходжень до бюджету міста Не передбачаються

7. Обгрунтування терміну дії регуляторного акту.

   Термін дії регуляторного акту встановлюється довгостроковий  або до прийняття нових нормативних актів.  У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

   При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників цього регуляторного акту відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.  

 8. Показники результативності регуляторного акту.

   Показники результативності регуляторного акту передбачається визначити за наступними критеріями:

- кількість укладених договорів оренди;

- розмір надходжень орендної плати.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

  Результативність регуляторного акту буде відстежуватись управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.

   Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

   Проведення базового відстеження здійснюється протягом місяця з дня прийняття рішення «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія» . Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюється через рік після його прийняття,  періодичне – один раз на три роки.

 Начальник управління житлово-комунального

господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста       В.М.Двойнікова

Поиск

2662987
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
193
2941
3134
519
10032
18087
2662987

Forecast Today
432

9.63%
29.17%
5.75%
1.48%
0.26%
53.70%
Online (15 minutes ago):18
18 guests
no members

Your IP:35.172.224.102