Поділитись у соцмережах

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 107

від 15.09.2016 р.

Про ініціювання добровільного об’єднання
територіальних громад сіл та міста

Відповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Харківської області» від 23.09.2015р. за № 991-р, з метою формування спроможної територіальної громади, економічно ефективної та здатної забезпечити належний рівень надання публічних послуг, в т.ч. у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, вирішувати інші питання місцевого значення в інтересах жителів об’єднаної територіальної громади:

1. Ініціюю добровільне об’єднання територіальних громад міста Балаклія, села Крейдянка Балаклійської міської ради; села Вербівка Вербівської сільської ради; сіл Нова Гусарівка, Байрак, Щурівка Новогусарівської сільської ради; села Борщівка Борщівської сільської ради; сіл Яковенкове, Калинівка, Таранушине, Степок, Вовчий Яр Яковенківської сільської ради; села Бригадирівка Бригадирівської сільської ради; сіл Чепіль, Вітрівка Чепільскої сільської ради; сіл Гусарівка, Волобуївка Гусарівської сільської ради; сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка Лозовеньківської сільської ради; села Шевелівка Шевелівської сільської ради.
2. Пропоную визначити адміністративним центром об’єднаної територіальної громади місто Балаклія Харківської області, а її назву Балаклійська міська об’єднана територіальна громада Харківської області.
3. Виконавчому комітету Балаклійської міської ради провести громадське обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад у встановленому порядку.
4. Включити до порядку денного ХІІІ сесії Балаклійської міської ради VІІ скликання питання про затвердження порядку проведення громадського обговорення на території Балаклійської міської ради Харківської області з питання добровільного об’єднання територіальних громад.
5. Виконавчому комітету Балаклійської міської ради повідомити про час та місце проведення громадського обговорення у засобах масової інформації, на офіційному сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет та розмістити оголошення на інформаційних стендах.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Будянського М.В. та заступника міського голови Тяпаєва В.В.

Балаклійський міський голова І.М. Столбовий»

Р І Ш Е Н Н Я

ХІІІ сесії VІІ скликання від 16 вересня 2016 року № 154 -VІІ
Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення
на території Балаклійської міської ради Харківської області
з питання добровільного об’єднання територіальних громад


Відповідно до частин 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Балаклійська міська рада –

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити Порядок проведення громадського обговорення на території Балаклійської міської ради Харківської області з питання добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

 

Балаклійський міський голова                 І.М. Столбовий

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХІІІ сесії Балаклійської міської ради VІІ скликання
від 16 вересня 2016 р. за № 154-VІІ


Порядок проведення
громадського обговорення
на території Балаклійської міської ради Харківської області
з питання добровільного об’єднання територіальних громад

1. Порядок проведення громадського обговорення на території Балаклійської міської ради Харківської області з питання добровільного об’єднання територіальних громад (далі – Порядок) визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Порядок розробленим відповідно до Законів Україні «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення. Метою цього Порядку є створення дієвого механізму для реалізації законного права мешканців територіальної громади м. Балаклія та села Крейдянка Балаклійської міської ради на участь в обговоренні ініціативи, перспектив, наслідків прийняття рішення з питання добровільного об’єднання територіальної громади м. Балаклія та села Крейдянка Балаклійської міської ради з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та мінімізує виникнення соціальних конфліктів.
3. Предметом громадського обговорення відповідно до ст. ст. 5, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» є заявлені пропозиції про добровільне об’єднання територіальної громади м. Балаклія та села Крейдянка Балаклійської міської ради з суміжними територіальними громадами та підготовлені спільною робочою групою проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
4. Реалізація цього Порядку направлена на вирішення наступних завдань:
- інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальної громади Балаклійської міської ради з суміжними територіальними громадами;
- з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;
- формування підстав для подальшого прийняття рішення з обговорюваного питання Балаклійською міською радою.
5. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, що є членами територіальної громади м. Балаклія та села Крейдянка Балаклійської міської ради, які на день їх проведення досягли вісімнадцятирічного віку. До обговорення можуть залучатись (без права голосу) запрошені організаторами обговорення фахівці з питань добровільного об’єднання територіальних громад, представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів самоврядування.
6. Організацію громадського обговорення з питань, визначених цим Порядком, здійснює виконавчий комітет Балаклійської міської ради (далі – організатор громадського обговорення).
7. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадського обговорення, здійснюються за кошти міського бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.
8. Організатор громадського обговорення організовує громадське обговорення відповідно до розпорядження міського голови, що визначає та передбачає:
1) форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей;
2) вирішення організаційних (технічних) питань:
- час та дата проведення громадського обговорення;
- місце проведення громадського обговорення;
- визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході.
Серед можливих засобів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень є:
- оголошення у засобах масової інформації (у пресі, радіо, в Інтернеті);
- розсилання письмових запрошень;
3) опрацювання організатором громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) з питання добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);
4) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.
9. Громадське обговорення проводиться протягом 30 днів з дня надходження пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад або прийняття відповідного розпорядження міським головою.
10. Організатор громадського обговорення:
- оприлюднює інформацію з пропозицією щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та про призначення громадського обговорення;
- реєструє, розглядає та узагальнює пропозицій громадськості;
- оприлюднює результати громадського обговорення.
11. Повідомлення про початок громадського обговорення з питання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити:
1) інформацію про зміст пропозиції або проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад;
2) відомості про ініціатора пропозиції або проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад;
3) інформацію про місце, дату і час громадського обговорення;
4) інформацію про форму громадського обговорення;
5) порядок та строк надання пропозицій, зауважень тощо до пропозиції про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад або проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад;
12. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.
Пропозиції (зауваження) реєструються організатор громадського обговорення.
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.
13. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб.
14. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження). Протокол підписується головуючим на засіданні та особою, відповідальною за ведення протоколу.
15. Організатор громадського обговорення протягом 5 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.
16. Звіт підписується відповідальними особами організатора громадського обговорення та надається міському голові для винесення його разом із пропозиціями на розгляд чергової сесії міської ради для прийняття відповідних рішень з питання добровільного об’єднання територіальних громад.
17. Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет та в місцевих засобах інформації.

Балаклійський міський голова           І.М. Столбовий

 

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж

Поиск

2497536
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
80
287
837
3389
5636
8497
2497536

Forecast Today
216

10.13%
30.13%
6.09%
1.58%
0.28%
51.79%
Online (15 minutes ago):22
22 guests
no members

Your IP:34.239.177.24