Поділитись у соцмережах

Оголошення
про проведення конкурсу з призначення
управителя багатоквартирного будинку в місті Балаклія.

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради, 64200, м. Балаклія, вул. Центральна, 16.
2.Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Яценко Володимир Володимирович, в.о. начальника управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради тел. (05749) 2-11-83, факс 2-07-17.
3.Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
3.1. Ціна послуги.
Максимально можлива кількість балів по критерію Ціна послуги дорівнює 50 балам.
Кількість балів за критерієм «Ціна послуги» визначається наступним чином. Найнижча ціна послуги становить 50 балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Б обчисл = Цmin/Цобчисл*50, де
Б обчисл – обчислювана кількість балів;
Ц min – найнижча ціна послуги;
Ц обчисл – ціна пропозиції , кількість балів для якої обчислюється;
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника.
3.2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою.
Під час обрахування кількості балів за даним критерієм, до загальної кількості балів, додається 1 бал за наявний технічний потенціал суб’єкта господарювання кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази) максимальна кількість балів під час оцінювання за даним критерієм не повинна перевищувати 20 балів.
3.3. Фінансова спроможність учасника конкурсу.
При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм фінансова спроможність учасника конкурсу враховуються:
- при відсутності заборгованості по податкам, зборам та іншим необхідним платежам (що підтверджується балансом учасника конкурсу - юридичної особи за попередній рік) оцінка пропозиції становить 10 балів;
- при наявності заборгованості по податкам, зборам та іншим необхідним платежам - оцінка пропозицій 5 балів
- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід. Під час обрахування кількості балів за цим критерієм до загальної кількості балів, додається 1 бал за кожного спеціаліста (фахівця), максимальна кількість балів під час оцінювання за даним критерієм не повинна перевищувати 10 балів наявність досвіду роботи з надання послуги у сфері житлово-комунального господарства. Під час обрахування кількості балів за даним критерієм зазначається за таким принципом:
- до 2-х років - 5 балів,
- більше 2-х років - 10 балів.
4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:
- для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:
фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ;
- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;
- засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи - учасника конкурсу;
- засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період;
- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);
- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);
- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);
- засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);
- оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном;
- оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
- оригінал довідки учасника у довільній формі про фінансову спроможність чи наявність коштів, необхідних для надання послуги з управління у повному обсязі не менше одного місяця, з наданням підтверджуючих документів (у т.ч. - оригінали довідок з банків, що підтверджують наявність коштів).
- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;
- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про персонал;
- обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо;
- відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (управління або утримання будинків) з врахуванням досвіду засновників та наданням копій підтверджуючих документів;
- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.
5.Способи, місце подання конкурсної документації та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: поштою, електронною поштою чи особисто по письмовому запиту, кабінет № 5 Балаклійської міської ради, вул. Центральна, 16, з 08.00 до 17.00 (п’ятниця з 8.00 до 16.45) крім вихідних та святкових днів, до 10.00 28 травня 2019 року.
6.Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: 28 травня 2019 року о 10.00 год., зал засідань міської ради, м. Балаклія, вул. Центральна, 16, 2 поверх.

Голова конкурсної комісії , в.о. начальника управління
житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку
інфраструктури міста Балаклійської міської ради Яценко В.В.

Поиск

2619545
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
153
462
1253
1024
8196
16235
2619545

Forecast Today
240

9.77%
29.38%
5.84%
1.51%
0.27%
53.23%
Online (15 minutes ago):11
11 guests
no members

Your IP:18.204.56.185