Поділитись у соцмережах

Шановні мешканці міста!

          Балаклійська міська рада надає роз’яснення щодо надання матеріальної допомоги громадянам, будинки яких постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла після пожежі на складах боєприпасів військової частини А 1352 23 березня 2017 року .
          Для отримання матеріальної допомоги громадяни письмово звертаються з заявою та переліком необхідних документів до Балаклійської міської ради (зразок заяви затверджений рішенням сесії) про надання матеріальної допомоги. Питання про надання державної допомоги, розглядається Комісією за наявності таких документів:
          - особистої заяви постраждалого громадянина (власника або співвласників нерухомого майна) про надання йому (його сім’ї) державної допомоги;
          - копії паспорту заявника або за його відсутності іншого документу, що посвідчує особу з пред’явленням оригіналу;
          -копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган – копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
          -актів обстеження (депутатського акту) та дефектних актів, що підтверджують завдані збитки;
          -правовстановлюючих документів на нерухоме майно;
          -довідка банківської установи про відкриття рахунку в банку;
          -документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування – пояснення заявника про причини не проведення страхування);
          -інші документи за бажанням заявника.
          Допомога надається у розмірах відповідних до групп пошкоджень будинків.
1 группа - Значні пошкодження житлових будинків та квартир до 75 тис.грн.
2 група - Середні пошкодження житлових будинків та квартир до 25 тис.грн.
3 група - Незначні пошкодження житлових будинків та квартир до 10 тис.грн.
          Звертаємо увагу громадян, що при визначені розміру надання державної допомоги комісією, будуть враховуватись всі види отриманої раніше допомоги (допомога благодійних фондів, допомога за місцем роботи, виконані роботи , надані будматеріали).