Протокол від 16.12.2015 року

Поділитись у соцмережах


ПРОТОКОЛ

спільного засідання постійних комісій з питань з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста
та з питань законності міста Балаклійської міської ради VІІ скликання

м.Балаклія                                                                                 16 грудня 2015 року

Присутні: голови, заступники голів,
секретарі та члени постійних комісій
міської ради
Всього:12 чоловік.

Запрошені: заступники міського голови, головний бухгалтер,головний спеціаліст
Всього:5 чол.

Вів спільне засідання постійних комісій
міський голова Столбовий І.М.


СЛУХАЛИ: інформацію міського голови Столбового І.М.. про деякі питання, що виносяться на розгляд ІІІ сесії міської ради УІІ скликання.

В своїй інформації міський голова зазначив , що на розгляд чергової сесії пропонується винести такі основні питання:

1.Про міський бюджет на 2016 рік
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер
2.Про затвердження структури виконавчих органів Балаклійської міської ради, загальної чисельності апарату міської ради,ії виконавчих органів та умови оплати праці на 2016 рік.
Доповідає: Столбовий І.М.- міський голова
3.Про Перспективний план роботи Балаклійської міської ради на 2016рік
Доповідає:Коновалова О.В.- секретар міської ради
4.Про затвердження Програми організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Балаклійської міської ради у 2016 році
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
5.Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій населення м. Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В. -заступник міського голови
6.Про затвердження Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В. -заступник міського голови
7.Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти міста Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер
8.Про встановлення у 2016 році батьківської плати на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Балаклійської міської ради
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер
9. Про Положення про посвідчення депутата Балаклійської міської ради VII скликання
Доповідає:Коновалова О.В-секретар міської ради
10.Про внесення змін до рішення LXXVI сесії Балаклійської міської ради від 23 січня 2015 року за № 02-VI «Про міський бюджет на 2015 рік» (зі змінами)
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер
11. Про внесення змін до Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2015 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В. -заступник міського голови
12. Про внесення змін до Програми з утримання, обслуговування та поточного ремонту житлового фонду Балаклійської міської ради на 2015 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В. -заступник міського голови
13..Про внесення змін та доповнень до Програми соціально - економічного розвитку м.Балаклія на 2015 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В. -заступник міського голови
14.Про внесення змін до Плану заходів на 2015 рік з наповнення міського бюджету,економного і раціонального використання бюджетних коштів.
Доповідає:Тяпаєв В.В. - заступник міського голови
15. Про хід виконання Комплексної програми роботи з кадрами Балаклійської міської ради та її виконавчих органів за 2015 рік
Доповідає:Коновалова О.В.- секретар міської ради
16.Про затвердження Комплексної програми роботи з кадрами Балаклійської міської ради та її виконавчих органів на 2016
Доповідає:Коновалова О.В.- секретар міської ради
17.Про подовження дії договорів оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія
Доповідає:Будянський М.В.-перший заступник міського голови
18.Про згоду на списання основних засобів, що перебувають на балансі міської ради
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер
19.Про згоду на списання майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія
Доповідає:Будянський М.В.-перший заступник міського голови
20.Про визначення виконавців послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м.Балаклія
Доповідає: Будянський М.В.-перший заступник міського голови
21.Про розгляд звернення Жовтневської виправної колонії управління державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№17) щодо звільнення засуджених від сплати державного мита
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
22.Про визначення розміру пайової участі гр..Павленка Ростислава Вікторовича у розвиток інфраструктури м.Балаклія та встановлення порядку сплати пайового внеску
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
23.Про передачу в оренду нежитлового приміщення,що розташоване у гуртожитку по пл..ім.В.Й.Казмірука, 4 в м.Балаклія Харківської області і перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Балаклія
Доповідає: Будянський М.В.-перший заступник міського голови
24.Про розгляд звернення Харківської дирекції залізничних перевезень щодо надання пільги зі сплати земельного податку на 2016 рік Державному підприємству «Піденна залізниця»
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
26.Різне

ВИРІШИЛИ:
1.Погодити запропонований порядок денний та внести його на розгляд пленарного засідання ради.
2.Перейти до розгляду питань порядку денного та проектів рішень, що пропонуються для прийняття на пленарному засіданні

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

1.СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2016 рік
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер

Шановні депутати!

Відповідно до ст..76,77 Бюджетного кодексу України, на підставі ст. ст. 26,42,59,61-67 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статей розділу ІХ Статуту територіальної громади міста Балаклія,пропонується:

1. Визначити на 2016 рік:
- доходи міського бюджету на 2016 рік у сумі 35 103,241 тис. грн. в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 33 622,406 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1 480,835 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 35 103,241 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 33 622,406 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 1 480,835 тис. грн;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 35 103,241 тис.грн, у тому числі по загальному фонду 33 622,406 тис. грн. та спеціальному фонду 1 480,835 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 150,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2016 рік обсяги міжбюджетних трансфертів, в т.ч. згідно із додатком № 5 до цього рішення:
- інша субвенція з районного бюджету на дошкільні навчальні заклади у сумі 16 994,202 тис.грн;
- інша субвенція з районного бюджету на клубні заклади у сумі 128,204 тис.грн.
- субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування в сумі 3 081,335 тис. грн.;
5. Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №6 до цього рішення), затвердити після затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста Балаклія на 2016 рік, Програми використання коштів бюджету розвитку Балаклійської міської ради на 2016 рік.
6. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 100,0 тис. грн.
7. Затвердити на 2016 рік перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету за їх економічною структурою :
оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)
поточні трансферти населенню (код 2700);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).
8. Встановити, що вартість харчування на 2016 рік має забезпечити дотримання натуральних норм харчування вихованців дошкільних навчальних закладів № 1,2,3,4,7,8,10 м.Балаклія, за яких вартість харчування становить 18,75 грн на одну дитину.
9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4 389,461 тис.грн згідно з додатком №7 до цього рішення. (буде уточнюватись).
10. Кошти загального фонду, заплановані надходження екологічного податку, в сумі 54,0 тис. грн розподілити після затвердження Програми покращання екологічного стану міста Балаклія на 2016 рік.
11. Відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право головному розпоряднику коштів міського бюджету в особі міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття у 2016 році тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.
Затвердити на 2016 рік головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах згідно додатку №8 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.
13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
- транспортний податок (ст..10,267 Податкового кодексу України).
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69-1, 71 Бюджетного кодексу України.
15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.
16. Доручити міському голові підписувати угоди з районною радою щодо передачі субвенції до районного бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району згідно додатку №5 до цього рішення.
17. Встановити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також спожиті продукти харчування і комунальні послуги та енергоносії.
18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
19. Головному розпоряднику упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2016 рік, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) навчальних закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.
20. Надати право міському голові укладати від імені територіальної громади міста Балаклія, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подавати їх на
затвердження Балаклійській міській раді.
21. Надати право постійній депутатській комісії з питань бюджету Балаклійської міської ради в процесі виконання міського бюджету, при необхідності, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесіях міської ради. Внесені зміни до річного та помісячного розпису асигнувань міського бюджету надавати органам державної казначейської служби.
22. Дозволити головному розпоряднику бюджетних коштів здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів міського бюджету на рахунках в державних банках на умовах депозитних договорів для отримання додаткових доходів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
23. Дозволити розпоряднику бюджетних коштів в окремих випадках видачу готівки на оплату праці (КЕКВ 2111,2120); придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210); оплату інших послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240); видатків на відрядження (КЕКВ 2250).


ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає.

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження структури виконавчих органів Балаклійської міської ради, загальної чисельності апарату міської ради,ії виконавчих органів та умови оплати праці на 2016 рік.
Доповідає: Столбовий І.М.- міський голова
Шановні депутати!
Нам необхідно:
1 .Затвердити структуру виконавчих органів Балаклійської міської ради VIІ скликання станом на 01.01.2016 року
2. Затвердити загальну чисельність апарату Балаклійської міської ради VIІ скликання та її виконавчих органів у кількості 28 (двадцять вісім) одиниць станом на 01.01.2016 року.
3. Затвердити штатний розпис апарату Балаклійської міської ради VIІ скликання та її виконавчих органів станом на 01.01.2016 року
4. Затвердити штатний розпис централізованої бухгалтерії та клубів Балаклійської міської ради VIІ скликання станом на 01.01.2016 року
5. Встановити, що витрати на утримання апарату Балаклійської міської ради VIІ скликання та її виконавчих органів визначаються рішеннями Балаклійської міської ради про міський бюджет міста Балаклія на відповідний рік.
6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. за № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»:
- встановити міському голові Столбовому Івану Михайловичу надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років;
- здійснювати щомісячне преміювання міського голови Столбового Івана Михайловича у межах затвердженого фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, для чого доручити секретарю міської ради видавати відповідні розпорядження згідно Положення про порядок преміювання посадових осіб апарату Балаклійської міської ради та її виконавчих органів, працівників обслуговуючого персоналу, централізованої бухгалтерії і клубів міської ради;
- при наданні міському голові Столбовому Івану Михайловичу щорічної відпустки виплатити міському голові матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу у межах затвердженого фонду оплати праці, для чого доручити секретарю міської ради видати відповідне розпорядження;
- один раз на рік надати міському голові Столбовому Івану Михайловичу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу у межах затвердженого фонду оплати праці, для чого доручити секретарю міської ради видати відповідне розпорядження.
7. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. за № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» посадовим особам:
• Коноваловій Олені Василівні, секретарю міської ради;
• Будянському Максиму Вікторовичу, першому заступнику міського голови;
• Тяпаєву Вадиму Валентиновичу, заступнику міського голови;
• Махонько Ірині Володимирівні, керуючому справами виконавчого комітету;
- встановити надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років;
- здійснювати щомісячне преміювання посадових осіб, зазначених у даному пункті рішення, у межах затвердженого фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, для чого доручити міському голові або особі, яка здійснює його повноваження у передбачених чинним законодавством випадках, видавати відповідні розпорядження згідно Положення про порядок преміювання посадових осіб апарату Балаклійської міської ради та її виконавчих органів, працівників обслуговуючого персоналу, централізованої бухгалтерії і клубів міської ради;
- при наданні посадових особам, зазначеним у даному пункті рішення, щорічної відпустки виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу у межах затвердженого фонду оплати праці, для чого доручити міському голові видати відповідні розпорядження;
- один раз на рік надати посадових особам, зазначеним у даному пункті рішення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу у межах затвердженого фонду оплати праці, для чого доручити міському голові видати відповідні розпорядження.
8. Виплату надбавки за високі досягнення у праці здійснювати у межах затвердженого фонду оплати праці.
9. Затвердити Положення про порядок преміювання посадових осіб апарату Балаклійської міської ради та її виконавчих органів, працівників обслуговуючого персоналу, централізованої бухгалтерії і клубів міської ради та Положення про порядок преміювання посадових осіб Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

3.СЛУХАЛИ: Про Перспективний план роботи Балаклійської міської ради на 2016рік
Доповідає:Коновалова О.В.- секретар міської ради (Проект Плану додається)

ВИСТУПИЛИ: депутат Абраменко С.В.
Вніс пропозицію заслуховувати виконком раз у квартал
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.


ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає


4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Балаклійської міської ради у 2016 році
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови

Шановні депутати!
З метою регулювання ринку праці та соціального захисту населення міста, сприяння зайнятості населення, запобігання зростанню безробіття, додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки, зареєстрованих безробітних; осіб, які перебувають на обліку у Балаклійському районному центру зайнятості як такі, що шукають роботу; працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу; відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. за № 175, керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:
1. Затвердити Програму організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Балаклійської міської ради у 2016 році (додається).
2. Доручити Управлінню житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради укладення відповідних договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з Балаклійським районним центром зайнятості та строкові трудові договори на участь в оплачуваних громадських роботах з особами, направленими центром зайнятості.
3. Рекомендувати Балаклійському районному центру зайнятості розглянути питання фінансування організації громадських робіт на території Балаклійської міської ради, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати, рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.


ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає
5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій населення м. Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В. -заступник міського голови

Шановні депутати!
З метою забезпечення у 2016 році соціального захисту та належної соціальної підтримки окремих категорій населення м. Балаклія шляхом надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого; грошової та у натуральному вираженні матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, ветеранам, інвалідам та учасникам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, фізичним особам, які опинилися у тяжкому життєвому становищі; одноразової грошової допомоги військовозобов’язаним, призваним на військову службу під час мобілізації на території України, та мобілізованим військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, або членам їх сімей, мешканцям м. Балаклія Харківської області, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 26, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» від 18.03.2015р. за № 150/ 2015, Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. за № 99, Положення «Про порядок формування і використання коштів з рахунку «Суми за дорученням» Балаклійської міської ради», затвердженого рішенням LXXI сесії Балаклійської міської ради V скликання від 28.05.2010р. за № 265-V,пропонується:

1. Затвердити Програму соціального захисту окремих категорій населення м. Балаклія на 2016 рік (додається).
2. Доручити централізованій бухгалтерії Балаклійської міської ради здійснювати фінансування заходів щодо забезпечення виконання Програми соціального захисту окремих категорій населення м. Балаклія на 2016 рік в порядку, визначеному чинним законодавством, рішеннями Балаклійської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.


ГОЛОСУВАЛИ :
„за” -42
„проти” – немає

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В. -заступник міського голови
Шановні депутати!
З метою забезпечення благоустрою м. Балаклія, належного утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста у 2016 році, враховуючи пропозиції Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради, депутатських комісій Балаклійської міської ради, керуючись Бюджетним кодексом України, ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:
Затвердити Програму проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2016 рік (Додаток).

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.


ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти міста Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер
Шановні депутати!
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» від 13.04.2011 № 629 з метою розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах міста Балаклія. необхідності розв’язання проблемних питань у дошкільній галузі, керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:
1. Затвердити Програму розвитку дошкільної освіти міста Балаклія на 2016 рік (додається).


ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.


ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

8.СЛУХАЛИ: Про встановлення у 2016 році батьківської плати на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Балаклійської міської ради
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер
Шановні депутати!
З метою посилення контролю за дотриманням норм харчування і своєчасним внесенням батьківської плати за харчування дітей, на виконання наказу Міністерства освіти і науки від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів", згідно статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» в новій редакції, керуючись ст.ст. 25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пропонується:
1. Встановити з 1 січня 2016 року розмір батьківської плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах м. Балаклія на рівні 60 відсотків від вартості харчування в день.
2. Встановити з 1 січня 2016 року вартість одного дня харчування в сумі 18,75 грн.
3. Враховуючи коливання цін на продукти харчування, щоквартально проводити перерахунок вартості одного дня харчування з урахуванням фактичних витрат за попередній квартал.
4. Встановити, що від батьківської плати за харчування дітей повністю звільняються батьки або особи, які їх замінюють:
- у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;
- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
- які мають дітей-інвалідів.
5. Зменшити розмір плати за харчування на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких:
- троє і більше дітей, при цьому нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, які проживають у цій сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавлених їх батьківських прав, засудженим до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування тощо.
6. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у ДНЗ проводиться щорічно і може переглядатися на протязі року щоквартально, та запроваджується в місячний термін після подання в ДНЗ наступних документів:
- заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо звільнення від плати за харчування дитини;
- довідка про склад сім’ї, в якій проживає дитина;
- довідка про доходи членів сім’ї;
- копія рішення про призначення опікуна над дитиною - сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;
- копії інших довідок, які підтверджують відповідний соціальний статус дитини, що дає право на звільнення від плати за харчування в ДНЗ.
7. Міська рада залишає за собою право в кожному окремому випадку вирішувати питання зменшення або звільнення від батьківської плати в залежності від обставин матеріального стану та проживання сімей.
8. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ДНЗ, за дні, які дитина не відвідувала заклад, плата батьків не справляється.
9. Плата вноситься авансовим платежом не пізніше 25-го числа поточного місяця.
10. Затвердити комісію з розгляду питань щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Балаклійської міської ради Харківської області у наступному складі:
Голова комісії: Тяпаєв В.В. – заступник міського голови;
Члени комісії: Оленченко Ю.В. – начальник відділу з питань юридичного
забезпечення, звернення громадян та контролю апарату міськвиконкому,
Жидкіх А.М. – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії,
Борисенко Л.Ф. - бухгалтер централізованої бухгалтерії,

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.


ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

9.СЛУХАЛИ: Про Положення про посвідчення депутата Балаклійської міської ради VII скликання
Доповідає:Коновалова О.В-секретар міської ради
Шановні депутати!
Відповідно до статті 9 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, статті 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пропонується:
1. Затвердити Положення про посвідчення депутата Балаклійської районної ради VII скликання (додаток 1).
2. Затвердити опис посвідчення депутата Балаклійської районної ради VII скликання (додаток 2).
3. Виконавчому апарату районної ради забезпечити виготовлення посвідчень депутатів Балаклійської районної ради VII скликання.
4. Встановити, що це рішення діє до затвердження Верховною Радою України зразка посвідчення депутата місцевої ради.

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.


ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення LXXVI сесії Балаклійської міської ради від 23 січня 2015 року за № 02-VI «Про міський бюджет на 2015 рік» (зі змінами)
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер

Шановні депутати!

1. Необхідно внести слудуючи зміни:
- доходи міського бюджету на 2015 рік у сумі 30 680,164 тис. грн. в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 29 203,521 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1 476,643 тис. грн., в т.ч. 416,123 тис.грн – бюджету розвитку згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 34 956,599 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 27 455,095 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 7 501,504 тис. грн, в т.ч. 6 440,984 тис.грн – бюджету розвитку.
- профіцит міського бюджету у сумі 1 705,411 тис.грн., в тому числі по загальному фонду міського бюджету, згідно з додатком №2 цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 6 040,814 тис.грн., згідно з додатком №2 до цього рішення
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 34 956,599 тис.грн, у тому числі по загальному фонду 27 455,095 тис. грн. та спеціальному фонду 7 501,504 тис. грн, в т.ч. 6 440,984 тис.грн – бюджет розвитку згідно з додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 150,0 тис. гривень.
4. Затвердити на 2015 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно із додатком № 5 до цього рішення, в т.ч.:
- субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування в сумі 417,807 тис. грн.;
- субвенція районному бюджету на виконання спільних Програм Балаклійського району в сумі 3 046,038 тис. грн.;
- інша субвенція з районного бюджету на дошкільні навчальні заклади в сумі 12 449,715 тис.грн;
- інша субвенція з районного бюджету на клубні заклади в сумі 91,555 тис.грн,
- цільова субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам - переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» 2014 року на виконання комплексної Програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки» в сумі 317,373 тис.грн,
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 118,567 тис.грн
5. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №6 до цього рішення).
6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн.
7. Затвердити на 2015 рік перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету за їх економічною структурою :
оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)
поточні трансферти населенню (код 2700);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).
8. Встановити, що вартість харчування на 2015 рік має забезпечити дотримання натуральних норм харчування вихованців дошкільних навчальних закладів № 1,2,3,4,7,8,10 м. Балаклія, за яких вартість харчування повинна становити не менше 14 грн на одну дитину.
9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 18 825,545 тис.грн згідно з додатком №7 до цього рішення.
10. Кошти загального фонду, заплановані надходження екологічного податку, в сумі 39,0 тис. грн направити на виконання Програми покращання екологічного стану міста Балаклія на 2015 рік.
11. Відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право головному розпоряднику коштів міського бюджету в особі міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття у 2015 році тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.
Затвердити на 2015 рік головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах згідно додатку №8 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.
13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
- транспортний податок (ст..10,267 Податкового кодексу України),
- туристичний збір (ст..10, 268 Податкового кодексу України).
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69-1, 71 Бюджетного кодексу України.
15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.
16. Доручити міському голові підписати угоду з районною радою щодо передачі субвенції до районного бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району згідно додатку №5 до цього рішення.
17. Встановити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також спожиті продукти харчування і комунальні послуги та енергоносії.
18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
19. Головному розпоряднику упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2015 рік, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) навчальних закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.
20. Надати право міському голові укладати від імені територіальної громади міста Балаклія, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подавати їх на
затвердження Балаклійській міській раді.

21. Надати право постійній депутатській комісії з питань бюджету Балаклійської міської ради в процесі виконання міського бюджету, при необхідності, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесіях міської ради. Внесені зміни до річного та помісячного розпису асигнувань міського бюджету надавати органам державної казначейської служби.
22. Дозволити головному розпоряднику бюджетних коштів здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів міського бюджету на рахунках в державних банках на умовах депозитних договорів для отримання додаткових доходів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
23. Дозволити розпоряднику бюджетних коштів в окремих випадках видачу готівки на оплату праці (КЕКВ 2111,2120); придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210); оплату інших послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240); видатків на відрядження (КЕКВ 2250).

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.


ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2015 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В. -заступник міського голови

Шановні депутати!
З метою забезпечення належного утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, враховуючи звернення Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради щодо необхідності збільшення фінансування видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення; утримання вулиць, майданів, тротуарів та громадських місць м. Балаклія; утримання кладовищ, (управління і догляд); утримання зелених насаджень (підготовчі роботи до висадки квітів); на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів м. Балаклія; зважаючи на виконання значної частини заходів, передбачених Програмою проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2015 рік, затвердженою рішенням LХХVI сесії Балаклійської міської ради VI скликання від 23.01.2015р. за № 15-VІ, та необхідність у зв’язку з цим перерозподілу частини коштів, керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,пропонується:
1.. Внести зміни до Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2015 рік, затвердженої рішенням LХХVI сесії Балаклійської міської ради VI скликання від 23.01.2015р. за № 15-VІ, виклавши абзац другий розділу 4 «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» у наступній редакції:
«Враховуючи зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України в частині формування місцевих бюджетів, в тому числі надходжень та видатків міського бюджету, загальна сума коштів на фінансування проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2015 рік визначена в сумі 5 041 444,00 грн. в обсягах витрат на забезпечення заходів програми та її виконання, наведених у кошторисі витрат згідно Додатку (додається).».
2. Викласти у новій редакції Додаток до Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2015 рік «Кошторис витрат на виконання Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2015 рік» (додається).

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.


ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми з утримання, обслуговування та поточного ремонту житлового фонду Балаклійської міської ради на 2015 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В. -заступник міського голови

Шановні депутати!
Надійшло звернення КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс», враховуючи необхідність збільшення фінансування видатків з поточного ремонту приладів обліку електроенергії та вимірювальних трансформаторів струму житлових будинків комунальної власності територіальної громади м. Балаклія, з метою утримання житлових будинків комунальної власності територіальної громади м. Балаклія у належному технічному та санітарному стані, забезпечення їх надійної і безпечної експлуатації, збереження та підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових будинків, відповідно до ст. 71 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:
1. Внести зміни до Програми з утримання, обслуговування та поточного ремонту житлового фонду Балаклійської міської ради на 2015 рік, затвердженої рішенням LXXVIII сесії Балаклійської міської ради VІ скликання від 20.02.2015р. за № 35 – VI, виклавши абзац другий розділу 4 «Фінансове забезпечення» у наступній редакції:
«Загальна сума коштів на фінансування заходів, передбачених Програмою на 2015 рік, визначена у сумі 1 824,434 тис. грн.».
2. Викласти у новій редакції Додаток до Програми з утримання, обслуговування та поточного ремонту житлового фонду Балаклійської міської ради на 2015 рік: «Перелік заходів, передбачених Програмою з утримання, обслуговування та поточного ремонту житлового фонду Балаклійської міської ради на 2015 рік» (додається).

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.


ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

13.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми соціально - економічного розвитку м.Балаклія на 2015 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В. -заступник міського голови
Шановні депутати!
З метою утримання житлових будинків комунальної власності територіальної громади м.Балаклія у належному технічному та санітарному стані, забезпечення їх надійної і безпечної експлуатації, забезпечення належного утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, враховуючи необхідність збільшення фінансування видатків з поточного ремонту приладів обліку електроенергії та вимірювальних трансформаторів струму житлових будинків комунальної власності територіальної громади м. Балаклія; а також на проведення поточного ремонту доріг та внутрішньоквартальних проїздів м. Балаклія, відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:
1. Внести зміни та доповнення до Програми соціально-економічного розвитку м.Балаклія на 2015 рік, затвердженої рішенням LXXVIII сесії Балаклійської міської ради VІ скликання від 20.02.2015р. за № 32 – VI, виклавши у новій редакції таблицю «Потреба у капітальних вкладеннях та на поточний ремонт по об’єктам соціально-економічного значення м. Балаклія у 2015 році» розділу ІІ «Табличний матеріал основних показників» (додається).

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану заходів на 2015 рік з наповнення міського бюджету,економного і раціонального використання бюджетних коштів.
Доповідає:Тяпаєв В.В. - заступник міського голови
Шановні депутати!
З метою підготовки міста до святкування Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят 2016 року, забезпечення змістовного дозвілля населення міста, особливо дітей і юнацтва під час зимових канікул, керуючись ст. ст. 25, 26, 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:
1. Внести зміни до Плану заходів на 2015 рік з наповнення міського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів, затвердженого рішенням LХХХ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання від 25.03.2015 р. за № 86 –VІ, (додаються).

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

15.СЛУХАЛИ: Про хід виконання Комплексної програми роботи з кадрами Балаклійської міської ради та її виконавчих органів за 2015 рік
Доповідає:Коновалова О.В.- секретар міської ради

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” -12
„проти” – немає

16.СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної програми роботи з кадрами Балаклійської міської ради та її виконавчих органів на 2016
Доповідає:Коновалова О.В.- секретар міської ради

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

17.СЛУХАЛИ: Про подовження дії договорів оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія
Доповідає:Будянський М.В.-перший заступник міського голови
Шановні депутати!
Надійшов лист від сектору культури Балаклійськоїої районної державної адміністрації щодо подовження терміну дії договорів оренди нерухомого майна за такими адресами:
- нежитлове приміщення № 4 розташоване в житловому будинку № 46, по вул. Леніна, м. Балаклія, Харківська область, загальною площею 63,9 м.кв.;
- нежитлові приміщення розташовані у нежитловій будівлі по вул Перемоги, 211-а, м. Балаклія, Харківська область, загальною площею 58,15 м.кв.;
- нежитлові приміщення розташовані у нежитловій будівлі по вул.І Франка, 5, м. Балаклія, Харківська область, загальною площею 192,1 м.кв.;
які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Балаклія і знаходяться на балансі Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради, відповідно до рішення LXXX сесії міської ради VI скликання «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія» № 91-VI від 25 березня 2015 року; керуючись ст.26, пунктами 5, 6 ст.60, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” пропонується:
1. Подовжити термін дії договору оренди нерухомого майна № 8 від 07.02.2013р. на один рік з сектором культури Балаклійської районної державної адміністрації, адреса орендованого майна: нежитлове приміщення № 4 розташоване в житловому будинку № 46, по вул. Леніна, м. Балаклія, Харківська область, загальною площею 63,9 м.кв.;
2. Подовжити термін дії договору оренди нерухомого майна № 9 від 07.02.2013р. на один рік з сектором культури Балаклійської районної державної адміністрації, адреса орендованого майна: нежитлові приміщення розташовані у нежитловій будівлі по вул Перемоги, 211-а, м. Балаклія, Харківська область, загальною площею 58,15 м.кв.;
3. Подовжити термін дії договору оренди нерухомого майна № 10 від 07.02.2013р. на один рік з сектором культури Балаклійської районної державної адміністрації, адреса орендованого майна: нежитлові приміщення розташовані у нежитловій будівлі по вул.І Франка, 5, м. Балаклія, Харківська область, загальною площею 192,1 м.кв.;

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

18.СЛУХАЛИ: Про згоду на списання основних засобів, що перебувають на балансі міської ради
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер
Шановні депутати!
Надійшли матеріали з приводу інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та списання основних засобів, що перебувають на балансі міської ради, враховуючи невідповідність критеріям визнання основних засобів активом тому, що активи повністю зношені, застарілі (не підлягають ремонту/удосконаленню та це недоцільно робити), не використовуються за призначенням, в наслідок чого, установа не отримає в майбутньому економічних вигід від його використання згідно з п. 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73.
З метою приведення у відповідність до вимог п. 33 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від N 92 від 27.04.2000 р. в частині вилучення з активів (списання з балансу) об’єкту основних засобів у разі невідповідності критеріям визнання активом, керуючись Національним положенням (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202, Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабіету Міністрів України від 08.11.2007 р.№ 1314, Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (зі змінами) від 16.07.1999р. № 996-XIV, відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,пропонується:
1. Дозволити списати з балансу міської ради основні засоби згідно з додатком.
2. Централізованій бухгалтерії Балаклійської міської ради внести зміни до документів бухгалтерського обліку та провести списання вищевказаних основних засобів в установленому порядку.
3.
ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

19.СЛУХАЛИ: Про згоду на списання майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія
Доповідає:Будянський М.В.-перший заступник міського голови
Шановні депутати!
З метою реалізації права територіальної громади міста Балаклія володіти, доцільно, ощадливо, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд та в своїх інтересах майном, що належить їй, забезпечення належних умов утримання і якісного обслуговування об’єктів міського благоустрою міської ради, керуючись пунктами 5,6 ст.60, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , керуючись Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV. З метою підтвердження правильності та достовірності відображення даних у фінансовій та бюджетній звітності, згідно до акту від 07.12.2015р. обстеження майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія, що знаходиться на балансі Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради та в оперативному управлінні КП БРР „Балаклійський житлокомунсервіс”, і виявленням псування та непридатності для подальшого використання у виробничому процесі пропонується:
1.Надати згоду Управлінню житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради на списання з балансу майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія та вилучення з оперативного управління КП БРР „Балаклійський житлокомунсервіс” (Додаток ).

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

 

20.СЛУХАЛИ: Про визначення виконавців послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м.Балаклія
Доповідає: Будянський М.В.-перший заступник міського голови

Шановні депутати!
Надійшов протокол засідання конкурсної комісії №1 від 03 грудня 2015 року та враховуючи результати проведення конкурсу по наданню послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Балаклія, відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631, Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60, Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173, керуючись ст.ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:
1. Визначити виконавцем послуг, які рішенням LXX сесії Балаклійської міської ради VI скликання від 11 вересня 2014 року № 271-VI «Про перелік послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах» включені до переліку послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах - підприємства та організації незалежно від форм власності та підпорядкування, предметом діяльності яких є надання відповідних послуг, а саме:
1.1. Виконавцем послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Балаклія – ФО-П Острась Володимир Юрійович, вул. Заміська,12, кв. 4, м. Балаклія Харківської області.
2. Рекомендувати в обов’язковому порядку власникам житлових будинків (житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та іншим) у місячний термін визначити виконавців послуг відповідно до пункту 1 цього рішення.

ВИСТУПИЛИ:
Депутат Абраменко С.В.
До мене звертались мешканці міста з питанням про те,що гр..Остарсь не вивозе з туалетів у дворах та ціна дуже висока.

Депутат Ясиновий П.А.
Коли ми займались вивезенням рідких нечистот ,до нас звертався в основному пільговий контингент.

Тяпаєв В.В.
Раніше пенсіонери приходили, йому компенсувала держава, а зараз Кабмін утворив нові розцінки.

Депутат Абраменко С.В.
Питання також стоїть у якості забору,ями замулюються.

Тяпаєв В.В.
Після прийняття рішення необхідно надати перевагу пільговому контингенту.

Міський голова:
При укладанні угоди,ми пропишемо всі ці питання.

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

21.СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Жовтневської виправної колонії управління державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№17) щодо звільнення засуджених від сплати державного мита
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
Шановні депутати!
Надійшло звернення Жовтневської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 17) щодо звільнення засуджених, які відбувають покарання у зазначеній установі, від сплати державного мита у 2016 році за оформлення паспорта громадянина України вперше або за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого, вклеювання фотокартки у паспорт громадянина України, розмір ставки державного мита – два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян; за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, а саме: дубліката свідоцтва про народження розмір ставки державного мита – 0,03 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян; та дубліката свідоцтва про народження громадянам іншої держави розмір; враховуючи те, що засуджені, які відбувають покарання в установі часто не мають соціально-корисних зв’язків, хворіють на активну форму туберкульозу, що не дозволяє їм за станом здоров’я працевлаштуватись в установі, не мають коштів на особистих рахунках і, таким чином, не мають можливості самостійно сплатити державне мито; зважаючи на незначний розмір державного мита, що надходить до міського бюджету від засуджених за вчинення вказаних дій, керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 3, 4, 5, 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», пропонується:
1. Звільнити засуджених, які відбувають покарання у Жовтневській виправній колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 17), від сплати державного мита у 2016 р. за вчинення наступних актів цивільного стану та інших дій:
- за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, а саме: дубліката свідоцтва про народження;
- за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого.

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає
22.СЛУХАЛИ: Про визначення розміру пайової участі гр..Павленка Ростислава Вікторовича у розвиток інфраструктури м.Балаклія та встановлення порядку сплати пайового внеску
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
Шановні депутати!
Надійшло звернення гр. Павленка Ростислава Вікторовича щодо визначення розміру пайової участі у розвиток інфраструктури м. Балаклія при реконструкції нежитлового приміщення (колишньої квартири) № 146 по вул. Куйбишева, 2 – а, в м. Балаклія Харківської області під магазин з продажу непродовольчих товарів та надання дозволу на розстрочення оплати пайового внеску на строк до трьох місяців, у зв’язку з тим, що для початку роботи зазначеного об’єкту торгівлі необхідні значні кошти на закінчення робіт з благоустрою прилеглої території, придбання необхідного для роботи обладнання; відповідно до:
- рішення ХV сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про переведення житлової квартири № 146 по вул. Куйбишева, 2–а, в м. Балаклія Харківської області, яка належить гр. Павленку Ростиславу Вікторовичу, у нежитлове приміщення та встановлення розміру його пайової участі у розвиток інфраструктури м. Балаклія» від 01.07.2011р. за № 415 –VІ, згідно якого розмір пайової участі гр. Павленка Р.В. у розвиток інфраструктури м. Балаклія становить 8 (вісім) відсотків від загальної кошторисної вартості реконструкції даного об’єкта містобудування без урахування розділу «Податки, збори, обов’язкові платежі та податку на додану вартість»;
- рішення виконавчого комітету Балаклійської міської ради «Про надання гр. Павленку Ростиславу Вікторовичу вихідних даних, а саме: містобудівних умов та обмежень на реконструкцію нежитлового приміщення № 146 під магазин з продажу непродовольчих товарів з улаштуванням окремого входу по вул. Куйбишева, 2 – а, в м. Балаклія Харківської області» від 20.07.2011р.за № 338;
- зведеного кошторисного розрахунку вартості зазначеного будівництва, виготовленого ТОВ «ВКФ «Розвідувач», згідно якого вартість будівництва без урахування розділу «Податки, збори, обов’язкові платежі» становить – 45 296,00 грн., розмір пайової участі – 3 623,68 грн.;
враховуючи те, що ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» та п. 3.2. Положення про пайову участь забудовників
об’єктів містобудування у розвиток інженерно-транспотної та
соціальної інфраструктури м. Балаклія, затвердженого рішенням
LVI сесії Балаклійської міської ради V скликання від 19.06.2009р. за
№ 249 – V, передбачено можливість перерахування коштів частинами
за графіком; керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», вказаними вище нормативними актами,
пропонується:

1. Визначити розмір пайової участі гр. Павленка Ростислава Вікторовича у розвиток інфраструктури м. Балаклія у сумі – 3 623,68 грн. (три тисячі шістсот двадцять три грн. 68 коп.), що складає 8 (вісім) відсотків від загальної кошторисної вартості реконструкції нежитлового приміщення № 146 по вул. Куйбишева, 2 – а, в м. Балаклія Харківської області під магазин з продажу непродовольчих товарів, яка згідно зведеного кошторисного розрахунку, виготовленого ТОВ «ВКФ «Розвідувач», без урахування розділу «Податки, збори, обов’язкові платежі» становить – 45 296,00 грн. грн.
2. Юридичному відділу виконавчого комітету Балаклійської міської ради підготувати до підписання Договір про пайову участь забудовників об’єктів містобудування у розвиток інфраструктури міста Балаклія з гр. Павленком Ростиславом Вікторовичем, передбачивши сплату пайового внеску, зазначеного у п. 1 даного рішення, рівними частинами у період з грудня 2015 року по лютий 2015 року (включно).
3. Зобов’язати гр. Павленка Ростислава Вікторовича укласти з Балаклійською міською радою Харківської області договір про пайову участь забудовників об’єктів містобудування у розвиток інфраструктури міста Балаклія, вказаний у п. 2 даного рішення.
4. Доручити Балаклійському міському голові підписати від імені Балаклійської міської ради Договір про пайову участь забудовників об’єктів у розвиток інфраструктури м. Балаклія з гр. Павленком Ростиславом Вікторовичем.
5. Гр. Павленку Ростиславу Вікторовичу забезпечити благоустрій та підтримання у належному санітарному стані прилеглої та закріпленої території до магазину з продажу непродовольчих товарів по вул. Куйбишева, 2 – а в м. Балаклія та укласти договір на вивезення побутових відходів з виконавцем зазначених послуг у м. Балаклія.
6. Після введення об’єкта реконструкції в експлуатацію провести перереєстрацію права власності на нього у встановленому порядку та укласти договір участі суб’єкта підприємницької діяльності у розрахунках за утримання будинку та прибудинкової території по вул. Куйбишева, 2 – а в м. Балаклія Харківської області з виконавцем зазначених послуг у житловому фонді територіальної громади м. Балаклія.

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

23.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду нежитлового приміщення,що розташоване у гуртожитку по пл..ім.В.Й.Казмірука, 4 в м.Балаклія Харківської області і перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Балаклія
Доповідає: Будянський М.В.-перший заступник міського голови
Шановні депутати!
Надійшла пропозиція КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» щодо надання дозволу на передачу в оренду за результатами проведення конкурсу нежитлового вбудованого приміщення № 113 загальною площею 15,4 м², що розташоване на першому поверсі гуртожитку по пл. ім. В.Й. Казмірука, 4 в м. Балаклія Харківської області і перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Балаклія; напрямок використання: для розміщення офісу, термін ви¬користання: до трьох років; відповідно до рішення LXXX сесії Балаклійської міської ради V1 скликання «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія» № 91-V1 від 25.03.2015 р.; п. 2.50 ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення», затверджених наказом Держбуду України від 18.05.2005р. за №80, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні», пропонується:

1. Надати дозвіл КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» на передачу в оренду за результатами проведення конкурсу нежитлового вбудованого приміщення № 113 загальною площею 15,4 м², що розташоване на першому поверсі гуртожитку по пл. ім. В. Й. Казмірука, 4 в м. Балаклія Харківської області і перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Балаклія.
2. Визначити напрямок використання нежитлового приміщення, вказаного у п. 1 даного рішення, для розміщення офісу, термін ви¬користання: до трьох років.
3. Доручити КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» провести конкурс по передачі в оренду нежитлового приміщення, вказаного у п. 1 даного рішення.
4. КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» забезпечити своєчасне та повне перерахування 50 відсотків орендної плати до міського бюджету, а також передбачити умовами конкурсу та у договорі оренди майна комунальної власності територіальної громади міста, вказаного у п.1 даного рішення, обов’язок орендаря своєчасно та у повному обсязі перераховувати орендну плату.
.

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

23.СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Харківської дирекції залізничних перевезень щодо надання пільги зі сплати земельного податку на 2016 рік Державному підприємству «Піденна залізниця»
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
Шановні депутати!
Надійшло звернення Харківської дирекції залізничних перевезень про надання пільги на 2016 рік Державному підприємству «Південна залізниця», платнику податку за землю, зі сплати земельного податку за земельні ділянки земель залізничного транспорту, керуючись нормами Бюджетного кодексу України, ст. 284 Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 р. за № 65, враховуючи, що рішенням LХХХІV сесії Балаклійської міської ради VІ скликання від 23 червня 2015 року №179 – VI «Про плату за землю, що справляється на території Балаклійської міської ради, на 2016 рік.» пільгу по податку за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту, встановлено, крім Державного підприємства «Південна залізниця» на території Балаклійської міської ради також іншим власникам та користувачам земель залізничного транспорту, з метою забезпечення видатків бюджету міста Балаклія, на підставі ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:
-Відмовити Державному підприємству «Південна залізниця» у перегляді пільги зі сплати земельного податку на 2016 рік за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту.

ВИСТУПИЛИ: не було

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає


Голови комісій: Ясиновий П.А.
Козачок В.В.

 

 

 

Поиск

2593755
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
817
45
2080
661
7641
7714
2593755

Forecast Today
840

9.86%
29.52%
5.89%
1.52%
0.27%
52.94%
Online (15 minutes ago):22
22 guests
no members

Your IP:3.238.125.76