Протокол від 07 жовтня 2019 року

Поділитись у соцмережах

ПРОТОКОЛ

спільного засідання постійних комісій Балаклійської   міської ради   VІІ скликання

 

 

 

м.Балаклія 07 жовтня 2019 року

 

      Присутні: голови, заступники голів,

секретарі та члени постійних комісій

міської ради

Всього:17 чоловік.

 

Запрошені: заступники  міського голови, головний бухгалтер,головний спеціаліст

Всього:5 чол.

 

 

Секретар міської ради   :

Шановні депутати! Не буде заперечень,якщо спільне засідання постійних депутатських комісій Балаклійської міської ради проведу я .

Прошу проголосувати:

ГОЛОСУВАЛИ :

„за”  - 17

             „проти” – немає

 

Шановні депутати! На засіданні комісій присутні:17 депутатів.

Кворум є . Засідання комісій  оголошую відкритим. Секретарів комісій  прошу вести протокол засідання.

 

Секретар міської ради   :: для  нашої подальшої роботи нам потрібно затвердити порядок денний засідання,хочу довести до вашого відома що розпорядженням Балаклійського міського голови №141  від 27.09.2019 р., яке розміщено на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради, для розгляду на  LХІІІ  сесію до порядку денного було включено 9 питань  та «Різне».

 Пропоную  прийняти  порядок  денний взяти  за основу прошу проголосувати.

ГОЛОСУВАЛИ :

„за”  -17

                                                                                                  „проти” – немає

 

Секретар міської ради   :

Шановні депутати,  в ході підготовки до  сесії  виникла необхідність включення до  порядку денного ще двох  питань:

 

Про продаж земельної ділянки в м. Балаклія

 

Про надання дозволу на списання основних засобів, що перебувають на балансі Балаклійської міської ради

 

 

Хто за дану пропозицію прошу голосувати 

ГОЛОСУВАЛИ :

„за”  -17

 

Секретар міської ради  : у кого будуть доповнення,пропозиції до порядку денного? Немає.

 

                                                                                                  

Пропоную порядок денний затвердити в цілому:

 

1.Про внесення змін та доповнень до Програми соціально - економічного розвитку м.Балаклія на 2019 рік     

Доповідач: Будянський М.В.- перший заступник міського голови

2.Про внесення змін та доповнень до Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2019 рік

Доповідач: Будянський М.В. - перший заступник міського голови

3.Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку дошкільної освіти міста Балаклія на 2019рік

Доповідач: Попов В.М.- заступник міського голови

4.Про внесення змін та доповнень до затвердження Програми соціального захисту окремих категорій населення м. Балаклія на 2019 рік

Доповідач: Попов В.М. - заступник міського голови

5.Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018р. «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

Доповідач: Старцева Т.Г.- заступник головного бухгалтера

6.Про внесення змін до рішення LV сесії Балаклійської міської ради VІІ скликання «Про затвердження структури виконавчих органів Балаклійської міської ради, загальної чисельності апарату міської ради, її виконавчих органів та умови оплати праці на 2019 рік» від 18.12.2018 р. № 266 –VІІ

Доповідач: Тяпаєв В.В. - заступник міського голови

7.Про переведення дошкільних навчальних закладів Балаклійської міської ради на самостійний бухгалтерський облік

Доповідач: Попов В.М. - заступник міського голови

8.Земельні питання  

Доповідач: Колесніков Д.С. – головний спеціаліст

8.1. Про продаж земельної ділянки в м. Балаклія

8.2. Про продаж земельної ділянки в м. Балаклія, вул. 1 Травня, 32

8.3.Про надання згоди на поділ земельної ділянки в місті Балаклія, вул. Соборна, 95

8.4. Про надання в оренду земельної ділянки по вул. Геологічна, 10-З, м. Балаклія,гр. Німець Лідії Іванівні

8.5. Про надання у приватну власність земельних ділянок в м. Балаклія

8.6. Про надання дозволів та згоди на розроблення землевпорядної документації на земельні ділянки в місті Балаклія

 

 

9.Про надання дозволу на списання основних засобів, що перебувають на балансі Балаклійської міської ради

Доповідач: Будянський М.В. - перший заступник міського голови

10.Про передачу  в  оренду  нежитлового  приміщення, що  розташоване  за адресою:  м. Балаклія Харківської області,   пл. ім. В.Й. Казмірука, 4, кімн. 119  і перебуває у комунальній власності територіальної  громади м. Балаклія

 Доповідач: Будянський М.В. - перший заступник міського голови

11.Різне

 

ГОЛОСУВАЛИ :

„за”  -17

проти” – немає

 

Секретар міської ради   : Шановні члени комісії ! Нам необхідно затвердити регламент нашого засідання . Пропонується наступний регламент :

- Для доповідей по питанням порядку денного до 10 хв.;

- для виступів по питанням до 5 хв.;

- для виступів по інформації до 3 хв.

- роботу комісії завершити за  годину

 

ГОЛОСУВАЛИ :

„за”  17

             „проти” – немає

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного

 

1.СЛУХАЛИ: . Про внесення змін  та доповнень до Програми  соціально-економічного розвитку м.Балаклія на  2018рік

Доповідає:Будянський М.В.-перший заступник міського голови  

 

Шановні депутати!    

Пропонується внести наступні зміни:

1. Внести зміни та доповнення до Програми соціально-економічного розвитку                м. Балаклія на 2019 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 18 грудня 2018 року № 268-VII,  а саме:

-  частину II Програми «Заплановані видатки на об’єкти соціально-економічного значення м. Балаклія у 2019 році» викласти в новій редакції (додаток 1);

-  частину ІV Програми «Субвенції районному бюджету на утримання об’єктів територіальної громади сіл, селищ, міста Балаклійського району» викласти в новій редакції (додаток 2).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію                     з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (голова комісії                       Лебідь А.П.).

 

ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за”  -17

                                           „проти” – немає

 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін  та доповнень до Програми  проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2018рік

Доповідає: Будянський М.В.-перший заступник міського

 

Шановнідепутати!

З метою забезпечення благоустрою м. Балаклія, належного утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста у 2019 році, враховуючи пропозиції Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради, депутатських комісій  Балаклійської міської ради, керуючись Бюджетним кодексом України, ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:

1. Внести до Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2019рік, затвердженої рішенням LV сесії міської ради від 18 грудня 2018 року              № 269-VII, зміни, а саме:  додаток «Кошторис витрат на виконання Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2019 рік» викласти в новій редакції (додається).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (голова комісії Лебідь А.П.).

 

ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за” -17

                                              „проти” – немає.

 

3 .СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку дошкільної освіти міста Балаклія на 2019рік

Доповідає:Попов В.М.-заступник міського голови

Шановні депутати!

З метою забезпечення вихованців дошкільних навчальних закладів міста Балаклія належною дошкільною освітою, поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільної освіти, керуючись ст..91 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 25,26, п.п.6 п.а, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  ,пропонується:

1. Внести зміни до Програми розвитку дошкільної освіти міста Балаклія на 2019 рік, виклавши Додаток до Програми в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

питань бюджету (Бабенко В.Д.).

 

ВИСТУПИЛИ:  не було

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за” 17

                                                „проти” – немає

 

4 .СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до затвердження Програми соціального захисту окремих категорій населення м. Балаклія на 2019 рік

Доповідає:Попов В.М.-заступник міського голови

Шановні депутати!

З метою забезпечення у 2019 році соціального захисту та належної соціальної підтримки окремих категорій населення м. Балаклія шляхом надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого; матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, ветеранам, інвалідам та учасникам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, фізичним особам, які опинилися у тяжкому життєвому становищі; враховуючи пропозиції виконавчого комітету Балаклійської міської ради, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 26, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 31.01.2007р. за № 99, Положення про порядок формування і використання коштів з рахунку  «Суми за дорученням» Балаклійської міської ради, затвердженого рішенням ХХIV сесії  Балаклійської міської ради VІІ скликання від 15.05.2017р. № 90-VІІ,  забезпечення реалізації пільговим категоріям населення м. Балаклія права на передбачені законодавством пільги на проїзд у міських автобусних маршрутах загального користування ст. 11, 29, 31 Закону України «Про автомобільний транспорт»,ст. 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії, іх соціального захисту», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38 Закону  України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статей 20, 21 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи”,пункту 11 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354 “Про бесплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”,постанови Кабінету Міністрів України від14 березня 2018 року № 197 “Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах”, постанови  Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 26, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , пропонується:

 1. Внести зміни до Додатку № 1 Програми соціального захисту окремих категорій населення м.Балаклія на 2019 рік, затвердженої рішенням LV сесії Балаклійської міської ради VII скликання від 18.12.2018 р. за № 273 –VІІ,  «Заходи щодо забезпечення виконання Програми соціального захисту окремих категорій населення м. Балаклія на 2018 рік»    виклавши його зі змінами (додається).

 

 1. Доручити централізованій бухгалтерії Балаклійської міської ради здійснювати фінансування заходів щодо забезпечення виконання Програми соціального захисту окремих категорій населення м. Балаклія на 2019 рік в порядку, визначеному чинним законодавством, рішеннями Балаклійської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Балаклійської міської ради з питань бюджету (Бабенко В.Д.).

 

ВИСТУПИЛИ:  не було

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :17

                                                „проти”-немає                                              

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради  від  18.12.2018р. «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

Доповідає:Старцева Т.Г-заступник головного бухгалтера

 

Шановні депутати!

На виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Балаклія на 2019р., Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2019 рік, Програми розвитку дошкільної освіти міста Балаклія на 2019 рік та інших програм міського бюджету, запропоновано внести наступні зміни до міського бюджету:

 1. Збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету за рахунок перевиконання плану по доходам станом на 01.10.2019р. на суму 1 440 000 грн за кодом бюджетної класифікації 18010500 Земельний податок з юридичних осіб.
 2. Збільшити видаткову частину загального фонду на суму 1 236 981 грн за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду станом на 01.10.2019р. за кодами бюджетної класифікації:

Балаклійська міська рада - відповідальний виконавець (+667 993грн) - жовтень

КПКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (+1 000грн)

КЕКВ 2272 (+1 000 грн),

КПКВКМБ 0111010 Надання дошкільної освіти (+206 880 грн)

КЕКВ 2111 (+81 967 грн), КЕКВ 2120 (+18 033 грн), КЕКВ 2272 (+89 000грн),

КЕКВ 2282 (+14 400грн), КЕКВ 2800 (+3 480грн)

КПКВКМБ 0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян,

КЕКВ 2610 (+60 000грн)

КПКВКМБ 0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

КЕКВ 2240 (+150 000грн), КЕКВ 2800 (+1 613 грн).

КПКВКМБ  0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету,

КЕКВ 2620 (+248 500грн)

 

Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста - відповідальний виконавець (+568 988 грн) - жовтень

КПКВКМБ 0120160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (+ 200грн)

КЕКВ 2272 (+ 200грн) ,

КПКВКМБ 0126011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

КЕКВ 2240 (+60 000 грн).

КПКВКМБ 0126030 Організація благоустрою населених пунктів

КЕКВ 2210 (+96 280грн), КЕКВ 2240 (+ 112 508грн)

КПКВКМБ 0127461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, КЕКВ 2240 (+300 000грн)

 

 1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на суму

203 019 грн за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду станом на 01.10.2019р. та передачі їх до бюджету розвитку за кодами бюджетної класифікації:

Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста - відповідальний виконавець (+ 203 019 грн) жовтень

КПКВКМБ 0126030 Організація благоустрою населених пунктів

КЕКВ 3132 (+140 000грн)

КПКВКМБ 0127310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

КЕКВ 3141 (+63 019 грн)

 

КБК 208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  (+ 203 019 грн) за рахунок перевиконання доходної частини.

 

 1. Перерозподілити бюджетні призначення

Загального фонду :

КПКВКМБ 0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Кошти субвенції з районного бюджету:

КЕКВ

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

Липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом

2274

-1

-1000

-1000

-704

0

0

0

0

0

-9000

-11000

-9297

-32002

2273

1

1000

1000

704

0

0

0

0

0

9000

11000

9297

32002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста - відповідальний виконавець 

КПКВКМБ 0126030 Організація благоустрою населених пунктів   -200 000

КЕКВ

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом

2210

 

 

 

 

 

 

 

-90000

-110000

 

 

 

-200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

0

0

0

0

0

 

 

-90000

-110000

0

0

0

-200000

 

Спеціального фонду:

Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста - відповідальний виконавець  в т.ч.:

КПКВКМБ 0126030 Організація благоустрою населених пунктів 200 000

КЕКВ

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом

3132

 

 

 

 

 

 

 

90000

110000

 

 

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

0

0

0

0

0

0

0

90000

110000

 

 

 

200000

 

 

ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за” -17

                                                „проти” – немає

 

6.СЛУХАЛИ: . Про внесення змін до рішення LV сесії Балаклійської міської ради VІІ скликання «Про затвердження структури виконавчих органів Балаклійської міської ради, загальної чисельності апарату міської ради, її виконавчих органів та умови оплати праці на 2019 рік» від 18.12.2018 р. № 266 –VІІ

Доповідач: Тяпаєв В.В.- заступник міського голови

 

Шановні депутати!    

Надійшла пропозиція Балаклійського міського голови Столбового І.М., з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, запровадження фінансової самостійності дошкільних навчальних закладів Балаклійської міської ради шляхом переведення на самостійний бухгалтерський облік, необхідністю у зв’язку з цим припинення діяльності централізованої бухгалтерії Балаклійської міської ради та скорочення штату працівників централізованої бухгалтерії Балаклійської міської ради, керуючись Бюджетним кодексом України, Кодексом законів про працю України, ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. ст. 26, 42, 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пропонується:

1. Внести зміни до рішення LV сесії Балаклійської міської ради VІІ скликання «Про затвердження структури виконавчих органів Балаклійської міської ради, загальної чисельності апарату міської ради, її виконавчих органів та умови оплати праці на 2019 рік» від 18.12.2018 р. № 266–VІІ, виключивши станом на 01.01.2020р. Додаток № 4 «Штатний розпис централізованої бухгалтерії Балаклійської міської ради».

2. Припинити діяльність централізованої бухгалтерії Балаклійської міської ради з 31.12.2019р.

3. Скоротити штат працівників централізованої бухгалтерії Балаклійської міської ради з 31.12.2019р. у кількості 10 штатних одиниць.

4. Головному бухгалтеру та головному спеціалісту – бухгалтеру апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради забезпечити виконання заходів, пов’язаних з переведенням дошкільних навчальних закладів Балаклійської міської ради на самостійний бухгалтерський облік, та ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності Балаклійської міської ради.

5. Доручити міському голові або особі, яка здійснює його повноваження у передбачених чинним законодавством випадках, попередити у встановленому порядку працівників централізованої бухгалтерії Балаклійської міської ради про наступне вивільнення та довести до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Балаклійської міської ради  з питань бюджету.

 

ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за”  -17

                                           „проти” – немає

 

7.СЛУХАЛИ: Про переведення дошкільних навчальних закладів Балаклійської міської ради на самостійний бухгалтерський облік

Доповідач: Попов В.М. – заступник міського голови

Шановні депутати!  

  

          З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, запровадження фінансової самостійності дошкільних навчальних закладів міста, своєчасного здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 23 Закону України «Про освіту», ст. 19, 37, 39  Закону України «Про дошкільну освіту», враховуючи рішення загальних зборів трудових колективів дошкільних навчальних закладів міста, керуючись статтями 25, 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:

1. Перевести з 01.01.2020р. на самостійний бухгалтерський облік наступні дошкільні навчальні заклади Балаклійської міської ради Харківської області:

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Балаклійської міської ради Харківської області;

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 Балаклійської міської ради Харківської області;

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 Балаклійської міської ради Харківської області;

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 комбінованого типу Балаклійської міської ради Харківської області;

- дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №8 компенсуючого типу Балаклійської міської ради Харківської області;

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 Балаклійської міської ради Харківської області.

2. Завідувачам дошкільних навчальних закладів Балаклійської міської ради Харківської області  Шабельник І.А., Шпак Л.В., Колташовій О.П.,  Федоренко Н.А., Аверіній Т.Л., Слабко Г.Б.:

2.1. Забезпечити внесення змін у штатні розписи дошкільних навчальних закладів Балаклійської міської ради Харківської області з урахуванням введення штатної одиниці бухгалтера (головний бухгалтер) для організації ведення самостійного бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства з 01.01.2020 року.

2.2. Внести зміни до статутів дошкільних навчальних закладів Балаклійської міської ради Харківської області у зв’язку із введенням самостійного бухгалтерського обліку.

2.3. Подати статути дошкільних навчальних закладів Балаклійської міської ради Харківської області для  державної реєстрації змін до установчих документів  відповідно до чинного законодавства.

2.4. Привести внутрішні акти (накази, положення, посадові інструкції) з питань ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та організації роботи дошкільних навчальних закладів Балаклійської міської ради Харківської області у відповідність до вимог цього рішення.

2.5. Забезпечити відкриття рахунків в управлінні Державної казначейської служби України у Балаклійському районі Харківської області.

2.6. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» та інших нормативно-правових актів.

2.7. Прийняти на посаду головного бухгалтера (бухгалтера) з 01.01.2020 року згідно кваліфікаційних вимог працівника, та створити належні умови для виконання ним посадових обов’язків.

3. Централізованій бухгалтерії Балаклійської міської ради Харківської області:

3.1.Передати по акту приймання-передачі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, обліково-бухгалтерську документацію, обладнання та інші матеріальні цінності (за наявності), необхідні для ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, від централізованої бухгалтерії на баланс дошкільних навчальних закладів  міста Балаклійської міської ради Харківської області.

3.2.Провести навчання керівників та працівників дошкільних навчальних закладів Балаклійської міської ради Харківської області для проведення публічних закупівель.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Попова В.М.

 

ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за”  -17

                                           „проти” – немає

 

 

 

8.СЛУХАЛИ:Земельні питання:

Доповідає:Колесніков Д.С.-головний спеціаліст

 

8.1.СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки в м. Балаклія

Шановні депутати!

  Надійшло звернення від ТОВ «Дані-Теплоцентр» з проханням надати у власність шляхом викупу забудовану земельну ділянку комерційного використання для обслуговування нежитлової будівлі в м. Балаклія, пл. ім. В. Й. Казмірука, 11, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, враховуючи наявність позитивної рецензії на вищевказаний звіт,  керуючись ст. ст. 12, 80, 116, 122, 125, 126, 127, 128  Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пропонується:

 1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки із земель житлової та громадської забудови по пл. ім. В. Й. Казмірука, 11 в м. Балаклія площею 0,2449 га. для обслуговування нежитлової будівлі.
 2. Затвердити вартість земельної ділянки в м. Балаклія по пл. ім. В. Й. Казмірука, 11 площею 0,2449 га. для обслуговування нежитлової будівлі в розмірі 460700,00 грн. (чотириста шістдесят тисяч сімсот гривень 00 копійок), без ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виготовленого ТОВ «Юридична компанія «Всесвіт».
 3. Передати у власність шляхом викупу ТОВ «Дані-Теплоцентр» земельну ділянку площею 0,2449 га. із земель житлової та громадської забудови Балаклійської міської ради розташованої за адресою: м. Балаклія, пл. ім. В. Й. Казмірука, 11, кадастровий номер 6320210100:00:030:0302, для обслуговування нежитлової будівлі.
 4. Встановити, що остаточна оплата вартості земельної ділянки проводиться з урахуванням сплаченого авансового платежу у розмірі 2850,00 грн. (дві тисячі сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) і становить 457850 грн. (чотириста п’ятдесят сім тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок) та підлягає перерахуванню в повному обсязі на протязі 10 (десяти) денного терміну після підписання договору купівлі - продажу земельної ділянки та його нотаріального посвідчення.
 5. Витрати пов’язані з укладанням договору купівлі-продажу земельної ділянки покласти на покупця.
 6. Доручити Балаклійському міському голові або особі, що його заміщує, від імені Балаклійської міської ради підписати нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки на умовах передбачених даним рішенням.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету.

 

ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за” -17

                                                „проти” – немає

 

 

 

8.2.СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки в м. Балакліявул. 1 Травня, 32

 

Шановні депутати!

Надійшло  звернення від гр. Шевченко Алли Дмитрівни, яка є спадкоємцем Шевченка Павла Васильовича, з проханням надати у власність шляхом викупу забудовану земельну ділянку м. Балаклія, вул. 1 Травня, 32 для обслуговування нежитлової будівлі, площею 0,0860 га., кадастровий №6320210100:00:030:0249, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, враховуючи наявність позитивної рецензії на вищевказаний звіт, керуючись ст. ст. 12, 80, 116, 122, 125, 126, 127, 128  Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пропонується:

 

1.  Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки в м. Балаклія, вул. 1 Травня, 32  для обслуговування нежитлової будівлі, площею 0,0860 га.

2.  Затвердити вартість земельної ділянки в м. Балаклія, вул. 1 Травня, 32  для обслуговування нежитлової будівлі, площею 0,0860 га. у розмірі 220910,00 грн. (двісті двадцять тисяч дев’ятсот десять гривень 00 копійок), без ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виготовленого ТОВ «Інститут правового консалтингу».

3.  Передати у власність шляхом викупу гр. Шевченко Аллі Дмитрівні земельну ділянку площею 0,0860 га. із земель житлової та громадської забудови, розташовану за адресою: м. Балаклія, вул. 1 Травня, 32, кадастровий номер 6320210100:00:030:0249, для обслуговування нежитлової будівлі.

4.  Встановити, що остаточна оплата вартості земельної ділянки проводиться з урахуванням сплаченого авансового платежу у розмірі  4000,00 грн. (чотири тисячі грн. 00 коп.) і становить 216910,00 грн. (двісті шістнадцять тисяч дев’ятсот десять гривень 00 копійок) та підлягає перерахуванню в повному обсязі на протязі 10 (десяти) денного терміну після підписання договору купівлі - продажу земельної ділянки та його нотаріального посвідчення.

5.   Витрати пов’язані з укладанням договору купівлі-продажу земельної ділянки покласти на покупця.

6.   Доручити Балаклійському міському голові або особі, що його заміщує, від імені Балаклійської міської ради підписати нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки на умовах передбачених даним рішенням.

7.  Припинити право постійного користування на земельну ділянку в м. Балаклія, вул. 1 Травня, 32 для обслуговування нежитлової будівлі, площею 0,0860 га. кадастровий номер 6320210100:00:030:0249, номер запису про інше речове право №27893819 від 11.09.2018 р.

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету.

 

ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати   винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за” -17

                                                „проти” – немає

 

8.3.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на поділ земельної ділянки в місті Балаклія, вул. Соборна, 95

Шановні депутати!

Надійшло звернення від Балаклійської дитячо – юнацької спортивної школи Харківської області з проханням здійснити поділ раніше сформованої земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. Балаклія розташованої в м. Балаклія, вул. Соборна, 95, кадастровий №6320210100:00:030:0323 з метою виділу земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі по вул. Соборна, 95-А в м. Балаклія, згідно ст. ст. 12, 79-1, 120, 122  Земельного кодексу України, ст. 56 закону України «Про землеустрій», ст.ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пропонується:

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки в м. Балаклія, вул. Соборна, 95 кадастровий №6320210100:00:030:0323 площею 1,4454 га. комунальної власності територіальної громади міста Балаклія Харківської області цільове призначення 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на земельну ділянку площею 1,3687 га. та земельну ділянку площею 0,0767 га. без зміни їх цільового призначення.

.

ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за” -17

                                                „проти” – немає

 

8.4.СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки по вул. Геологічна, 10-З, м. Балаклія,гр. Німець Лідії Іванівні

 

  Шановні депутати!

  Надійшла заява від гр. Німець Лідії Іванівни, з проханням передати в оренду земельну ділянку по вул. Геологічна, 10-З, в м. Балаклія загальною площею 0,1593 га. для обслуговування нежитлової будівлі - склад матеріальних цінностей, враховуючи наявність державної реєстрації земельної ділянки, керуючись ст. ст. 12, 80, 93, 116, 122, 124 Земельного кодексу України, Законом України “Про оренду землі”, ст. ст. 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням ХV сесії VІ скликання від 01.07.2011 р. №404-VІ „Про встановлення розміру орендної плати за землю населених пунктів міста Балаклія та села Крейдянка”, пропонується:

 1. Надати із земель комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області гр. Німець Лідії Іванівні в оренду строком на 25 років земельну ділянку по вул. Геологічна, 10-З, в м. Балаклія, площею 0,1593 га., кадастровий №6320210100:00:005:0019, для обслуговування нежитлової будівлі - склад матеріальних цінностей.
 2. Встановити річну суму орендної плати у розмірі 3,0 (трьох) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає щорічній індексації.

3. Доручити Балаклійському міському голові Столбовому І. М. або особі, що його заміщує, від імені міської ради підписати договір оренди на земельну ділянку по вул. Геологічна, 10-З, загальною площею 0,1593 га. для обслуговування нежитлової будівлі - склад матеріальних цінностей.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету.

 

 ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати  винести  дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за” -17

                                                „проти” – немає

 

8.5.СЛУХАЛИ: Про надання у приватну власність земельних ділянок в м. Балаклія

Шановні депутати!

Надійшли проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Балаклія, відповідні заяви громадян з проханнями передати безкоштовно у приватну власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, індивідуального гаражного будівництва, враховуючи наявність державної реєстрації земельних ділянок та позитивних висновків відповідних служб, на підставі Земельного кодексу України; ст. 4-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", ст. ст. 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пропонується:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Балаклія, пров. Жовтневий, 17, виготовлену ПП «Землевпорядник».

Передати із земель комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області безкоштовно у приватну власність гр. Колоколову Анатолію Миколайовичу земельну ділянку по пров. Жовтневий, 17, в м. Балаклія площею 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд кадастровий №6320210100:00:034:0283.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Балаклія, вул. Нова, 46 виготовлену ПП «Землевпорядник».

Передати із земель комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області безкоштовно у приватну власність гр. Рою Сергію Павловичу земельну ділянку по вул. Нова, 46, в м. Балаклія площею 0,0660 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд кадастровий №6320210100:00:016:0325.

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Балаклія, вул. Українська, 61 виготовлену ТОВ «Підприємство «Астра».

Передати із земель комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області безкоштовно у приватну власність гр. Яцюк Олені Миколаївні земельну ділянку по вул. Українська, 61, в м. Балаклія площею 0,0651 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд кадастровий №6320210100:00:016:0320.

 

 

ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за” -17

                                                „проти” – немає

8.6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволів та згоди на розроблення землевпорядної документації на земельні ділянки в місті Балаклія

 

Надійшли  заяви громадян з проханнями про надання згоди на виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, індивідуального гаражного будівництва,  згідно ст. ст. 12, 40, 79-1, 86, 89, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пропонується:

1. Надати згоду на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Балаклія для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано:

1.1 Кондратенко Валентині Дмитрівні по вул. О. Матросова, 22, площею 0,0634 га.;

1.2 Тарасенко Вірі Іванівні, Тарасенку Юрію Івановичу по вул. Заводська, 44, площею 0,10га.;

1.3 Федоренко Вірі Тимофіївні по пров. Грушевського, 18, площею 0,10 га.;

1.4 Ковалівській Юлії Володимирівні  по пров. Будівельний, 17, площею 0,0637 га.;

1.5 Столбовій Наталії Федорівні по вул. Балтійська, 23, площею 0,10 га.;

2. Затвердити протокол №146 від 03.10.2019 р. обстеження межі  земельної ділянки по вул. Пушкіна, 81, м. Балаклія.

Надати згоду гр. Чміль Людмилі Вікторівні на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, в м. Балаклія, вул. Пушкіна, 81, площею 0,10 га., без підпису власника домоволодіння по вул. Пушкіна, 79.

3. Надати дозвіл гр. Кійко Світлані Леонідівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Балаклія, вул. Соборна, 77, гараж №34, блок І площею 0,0018 га. для індивідуального гаражного будівництва із земель житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області з метою подальшого оформлення в оренду.

4. Затвердити протокол №147 від 03.10.2019 р. обстеження межі  земельної ділянки під гаражем №75, блок І по вул. Котляревського в м. Балаклія.

Надати дозвіл гр. Бордок Олександру Романовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Балаклія, вул. Котляревського, гараж №75, блок І, площею 0,0025 га. для індивідуального гаражного будівництва із земель житлової та громадської забудови комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області з метою подальшого отримання в оренду, без підпису власника сусіднього гаражу.

 

ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати  винести дане питання на розгляд сесії.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за” -17

                                                „проти” – немає

 

9.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів, що перебувають на балансі Балаклійської міської ради

Доповідач: Будянський М.В. - перший заступник міського голови


Шановні депутати!

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007р. №803 (із змінами та доповненнями), та на підставі пропозиції постійно діючої Комісії з питань оцінки та списання матеріальних цінностей Балаклійської міської ради,пропонується:

 1. Надати дозвіл на списання транспортних засобів шляхом продажу в установленому порядку, які перебувають на балансі Балаклійської міської ради, згідно з додатком 1 до цього рішення.
 2. Здійснити необхідні заходи, пов’язані з списанням транспортних  засобів, згідно з додатком 1 до цього рішення.
 3. Кошти, отримані від реалізаціі майна, зазначених у пункті 1 цього рішення, перерахувати до бюджету міста Балаклія.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії Балаклійської міської ради.

 

 ВИСТУПИЛИ: не було

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за” -17

                                                „проти” – немає

 

10.СЛУХАЛИ: Про передачу  в  оренду  нежитлового  приміщення, що  розташоване  за адресою:  м. Балаклія Харківської області,   пл. ім. В.Й. Казмірука, 4, кімн. 119  і перебуває у комунальній власності територіальної  громади м. Балаклія

 Доповідач: Будянський М.В. - перший заступник міського голови 

Шановні депутати!

Надійшла пропозицію КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» щодо надання дозволу на передачу в оренду нежитлового  приміщення загальною площею 11,2 м², що  розташоване  по пл. ім. В.Й.Казмірука, 4, кімн. 119  в м. Балаклія Харківської області і перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Балаклія; напрямок використання: для розміщення швейної майстерні, термін використання: до трьох років; відповідно до рішення LXXX сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія» № 91-VІ від 25.03.2015 р., п. 2.50 ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення», затверджених наказом Держбуду України від 18.05.2005р. за №80, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:

» на передачу в оренду нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 11,2 м²,  що  розташоване по пл. ім. В.Й.Казмірука, 4, кімн. 119 в м. Балаклія Харківської області і перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Балаклія.

2. Визначити напрямок використання нежитлового приміщення, вказаного у п. 1 даного рішення, для розміщення швейної майстерні, термін використання: до трьох років.

3. Доручити КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» провести конкурс по передачі в оренду нежитлового приміщення, вказаного у п. 1 даного рішення.

4. КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» забезпечити своєчасне та повне перерахування 50 відсотків орендної плати до міського бюджету, а також передбачити умовами конкурсу та у договорі оренди майна комунальної власності територіальної громади міста, вказаного у п. 1 даного рішення, обов’язок орендаря своєчасно та у повному обсязі перераховувати орендну плату.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.).

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати винести дане питання на розгляд сесії.

 

ГОЛОСУВАЛИ :

                                   „за” -17

                                                „проти” – немає

 

 

 

Голови комісій: Лебідь А.П.

Козачок В.В.

Бабенко В.Д.

Журава В.І.

Поиск


Warning: Division by zero in /home/balmer/old.balakleyamer.gov.ua/modules/mod_zt_visitor_counter/helper.php on line 74
2711937
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
173
1656
3455
2018
9632
17635
2711937

9.49%
29.39%
5.66%
1.46%
0.26%
53.75%
Online (15 minutes ago):37
37 guests
no members

Your IP:3.239.6.58