Протокол від 16 лютого 2016 року

Поділитись у соцмережах


ПРОТОКОЛ
спільного засідання постійних комісій з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста та та з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Балаклійської міської ради VІІ скликання

м.Балаклія                                                          16 лютого 2016 року

Присутні: голови, заступники голів,
секретарі та члени постійних комісій
міської ради
Всього:15 чоловік.

Запрошені: заступники міського голови, головний бухгалтер,головний спеціаліст
Всього:5 чол.

Вів спільне засідання постійних комісій
міський голова Столбовий І.М.

СЛУХАЛИ: інформацію міського голови Столбового І.М.. про деякі питання, що виносяться на розгляд У сесії міської ради УІІ скликання.
В своїй інформації міський голова зазначив , що на розгляд чергової сесії пропонується винести такі основні питання:

1.Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Балаклія на 2015 рік,затвердженої рішенням LXXVIII сесії Балаклійської міської ради УІ скликання від 20.02.2015р.за №32-УІ
Доповідає:Столбовий І.М.- міський голова
2.Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м.Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Столбовий І.М.- міський голова
3.Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Балаклійської міської ради УІІ скликання від 18 грудня 2015 року за №54-УІІ «Про міський бюджет на 2016 рік»
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер
4.Про внесення змін до Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Будянський М.В.-перший заступник міського голови
5..Про затвердження Програми покращення екологічного стану міста Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
6. Про затвердження Програми розроблення плану зонування території міста Балаклія Харківської області та іншої необхідної містобудівної документації на 2016 – 2017 роки
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
7. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування в м. Балаклія Харківської області на 2016 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
8.Про внесення змін та доповнень до Регламенту Балаклійської міської ради УІІ скликання
Доповідає:Коновалова О.В.- секретар міської ради
9.Про внесення змін до рішення ХУ сесії Балаклійської міської ради УІ скликання «Про встановлення розміру орендної плати за землю населених пунктів міста Балаклія та села Крейдянка» від 01.07.2011р.за №404-УІ
Доповідає:Колесніков Д.С.-головний спеціаліст
10.Земельні питання
Доповідає:Колесніков Д.С.-головний спеціаліст
11.Про надання згоди на приватизацію жилих приміщень (кімнат) у гуртожитку по вул.Червоноармійській, 16 в м. Балаклія Харківської області, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Балаклія.
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
12. Про попереднє погодження ФО-П Шаповалову Андрію Володимировичу місця розташування тимчасової споруди з продажу непродовольчих товарів за адресою: вул. Новоселівка, 11 – А в м. Балаклія Харківської області
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
13.Про подовження дії договору оренди нежитлового майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія.
Доповідає:Будянський М.В.-перший заступник міського голови
14.Про зменшення площі орендованого нежитлового приміщення по вул.І.Франка,3 м.Балаклія за договором оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія №9 від 18.03.2014р.
Доповідає:Будянський М.В.-перший заступник міського голови
15. Про надання дозволу на проведення святкового ярмарку з продажу квіткової продукції на території, прилеглій до ринку по вул. Жовтневій, 43 «г» в м. Балаклія
Доповідає:Тяпаєв В.В.
16.Різне

ВИРІШИЛИ:
1.Погодити запропонований порядок денний та внести його на розгляд пленарного засідання ради.
2.Перейти до розгляду питань порядку денного та проектів рішень, що пропонуються для прийняття на пленарному засіданні
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

1.СЛУХАЛИ Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Балаклія на 2015 рік,затвердженої рішенням LXXVIII сесії Балаклійської міської ради УІ скликання від 20.02.2015р.за №32-УІ
Доповідає:Столбовий І.М.- міський голова(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає.

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м.Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Столбовий І.М.- міський голова(Програма додається)
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Балаклійської міської ради УІІ скликання від 18 грудня 2015 року за №54-УІІ «Про міський бюджет на 2016 рік»
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер

Шановні депутати!

Нам необхідно :
Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 18 грудня 2015 року "Про міський бюджет на 2016 рік" з урахуванням змін та доповнень, затверджених рішенням сесії міської ради від 28.01.2016р. (ІV сесія VІІ скликання), виклавши його та додатки до нього в новій редакції:
1.Визначити на 2016 рік:

- доходи міського бюджету на 2016 рік у сумі 36 959,787 тис. грн. в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 33 622,406 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 3 337,381 тис. грн., в т.ч. 1 802,546 тис.грн – бюджет розвитку, згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 39 219,716 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 30 883,335 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 8 336,381 тис. грн, в т.ч. 1 802,546 тис.грн – бюджет розвитку;
- профіцит міського бюджету у сумі 2 739,071 тис.грн., в тому числі по загальному фонду міського бюджету, згідно з додатком №2 цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4 945,0 тис.грн., згідно з додатком №2 до цього рішення

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 39 219,716 тис.грн, у тому числі по загальному фонду 30 883,335 тис. грн. та спеціальному фонду 8 336,381 тис. грн, в т.ч. 1 802,546 тис.грн – бюджет розвитку згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 150,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2016 рік обсяги міжбюджетних трансфертів, в т.ч. згідно із додатком № 5 до цього рішення:
- інша субвенція з районного бюджету на дошкільні навчальні заклади у сумі 16 994,202 тис.грн;
- інша субвенція з районного бюджету на клубні заклади у сумі 128,204 тис.грн.
- субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування в сумі 3 081,335 тис. грн.;
5. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №6 до цього рішення).
6. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 100,0 тис. грн.
7. Затвердити на 2016 рік перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету за їх економічною структурою :
оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)
поточні трансферти населенню (код 2700);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).
8. Встановити, що вартість харчування на 2016 рік має забезпечити дотримання натуральних норм харчування вихованців дошкільних навчальних закладів № 1,2,3,4,7,8,10 м.Балаклія, за яких вартість харчування становить 18,75 грн на одну дитину.
9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 12 379,271 тис.грн згідно з додатком №7 до цього рішення. (буде уточнюватись).
10. Кошти спеціального фонду, заплановані надходження екологічного податку, в сумі 54,0 тис. грн направити на виконання Програми покращання екологічного стану міста Балаклія на 2016 рік.
11. Відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право головному розпоряднику коштів міського бюджету в особі міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття у 2016 році тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.
Затвердити на 2016 рік головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах згідно додатку №8 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.
13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
- транспортний податок (ст..10,267 Податкового кодексу України).
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69-1, 71 Бюджетного кодексу України.
15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.
16. Доручити міському голові підписувати угоди з районною радою щодо передачі субвенції до районного бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району згідно додатку №5 до цього рішення.
17. Встановити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також спожиті продукти харчування і комунальні послуги та енергоносії.
18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
19. Головному розпоряднику упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2016 рік, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) навчальних закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.
20. Надати право міському голові укладати від імені територіальної громади міста Балаклія, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подавати їх на
затвердження Балаклійській міській раді.
21. Надати право постійній депутатській комісії з питань бюджету Балаклійської міської ради в процесі виконання міського бюджету, при необхідності, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесіях міської ради. Внесені зміни до річного та помісячного розпису асигнувань міського бюджету надавати органам державної казначейської служби.
22. Дозволити головному розпоряднику бюджетних коштів здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів міського бюджету на рахунках в державних банках на умовах депозитних договорів для отримання додаткових доходів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
23. Дозволити розпоряднику бюджетних коштів в окремих випадках видачу готівки на оплату праці (КЕКВ 2111,2120); придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210); оплату інших послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240); видатків на відрядження (КЕКВ 2250).
24. Додатки № 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
25. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань бюджету міської ради (голова комісії Онопрієнко О.В.).

ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Будянський М.В.-перший заступник міського голови

Шановні депутати!

З метою забезпечення благоустрою м. Балаклія, належного утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста у 2016 році, враховуючи пропозиції Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради,
1. Внести до Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради від 18 грудня 2015 року № 59-VII, зміни та доповнення, а саме: додаток «Кошторис витрат на виконання Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2016 рік» викласти в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (голова комісії Лебідь А.П.).
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми покращення екологічного стану міста Балаклія на 2016 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови

Шановні депутати!

З метою охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення міста Балаклія, необхідно
1. Затвердити Програму покращення екологічного стану міста Балаклія на 2016 рік (Додаток № 1).
2. Затвердити Природоохоронні заходи на виконання Програми покращення екологічного стану міста Балаклія на 2016 рік (Додаток № 2) та кошторис витрат на їх виконання (Додаток № 3).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.).
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” -15
„проти” – немає

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розроблення плану зонування території міста Балаклія Харківської області та іншої необхідної містобудівної документації на 2016 – 2017 роки
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови

Шановні депутати!

З метою вирішення питань розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста, враховуючи те, що містобудівна документація м. Балаклія Харківської області потребує оновлення, необхідно:
1. Затвердити Програму розроблення плану зонування території міста Балаклія Харківської області та іншої необхідної містобудівної документації на 2016 – 2017 роки (Додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.).
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування в м. Балаклія Харківської області на 2016 рік
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови

Шановні депутати!

Відповідно до ст. 140 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97р., враховуючи Укази Президента України «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» від 30.08.2001 р. за № 749/2001 та «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 28.10.2002р. за № 952, з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування в м. Балаклія Харківської області як особливо важливого фактора становлення громадянського суспільства, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення,пропонується:
1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування в м. Балаклія Харківської області на 2016 рік (Додаток № 1).
2. Затвердити Кошторис витрат на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в м. Балаклія Харківської області на 2016 рік (Додаток № 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.).
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Регламенту Балаклійської міської ради УІІ скликання
Доповідає:Коновалова О.В.- секретар міської ради

Шановні депутати!

На виконання Закону України „Про внесення зміни до статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань, керуючись статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пропонується:
1.Внести зміни та доповнення до Регламенту Балаклійської міської ради УІІ скликання, затвердженого рішенням II сесії №16-VІІ від 26.11.2015, а саме:
1.1.визнати таким, що втратив чинність п. 4 ст. 8 розд. 2;
1.2.викласти в новій редакції п. 3 ст. 8 розд. 2 «рішення міської ради приймаються відкритим поіменним та таємним голосуванням»;
1.3.викласти в новій редакції п. 5 ст. 8 розд. 2 «поіменне голосування проводиться по кожному питанню порядку денного окрім випадків передбачених діючим законодавством та цим Регламентом. Поіменне голосування передбачає собою таку процедуру: секретар ради (або секретар сесії) оголошує прізвище кожного депутата, зареєстрованого на сесії, депутат зобов’язаний, в свою чергу, чітко назвати: він «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» щодо прийняття рішення. Секретар ради (або секретар сесії) проводить підрахунок голосів і повідомляє про результат голосування, який заноситься до протоколу пленарного засідання. Результати поіменного голосування оформляються на окремому аркуші, підписуються секретарем ради (або секретарем сесії) та додаються до протоколу сесії.
Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті Балаклійської міської ради в день голосування. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Результати поіменного голосування зберігаються протягом необмеженого строку.».
Інші пункти ст. 8 розд. 2 залишити без змін.
3. Дане рішення набирає чинності з 23 лютого 2016 року.
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської етики та регламенту
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення ХУ сесії Балаклійської міської ради УІ скликання «Про встановлення розміру орендної плати за землю населених пунктів міста Балаклія та села Крейдянка» від 01.07.2011р.за №404-УІ
Доповідає:Колесніков Д.С.-головний спеціаліст

Шановні депутати!

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання земельного фонду міста, залучення коштів до міського бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, реалізації конституційного принципу платності використання земельних ресурсівПропонується внести зміни до рішення ХV сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про встановлення розміру орендної плати за землю населених пунктів міста Балаклія та села Крейдянка» від 01.07.2011р. за № 404 – VІ шляхом доповнення п. 1.7 наступного змісту:
«1.7 Для всіх земельних ділянок, згідно схеми економіко-планувального зонування території нормативної грошової оцінки міста Балаклія, затвердженої рішенням ХV сесії VІ скликання Балаклійської міської ради від 01 липня 2011 року №403-VI «Про затвердження нормативних грошових оцінок земель населених пунктів міста Балаклія та села Крейдянка», розташованих в межах кварталів №140 (вул. Новоселівка – вул. Воровського), №159 (вул. Островського), №171,341 (вул. Харківська), №318-321 (вул. Тимірязєва, вул. Вторчорметова, вул. Геологічна) зайнятих поточним будівництвом (при застосуванні коефіцієнту функціонального використання земельної ділянки із значенням Кф=0,5) - у розмірі 4 відсотка від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Розмір відсоткової ставки орендної плати може переглядатись кожен рік після укладання договору оренди або внесення змін до нього, в частині встановлення орендної плати. Зобов'язати орендаря після введення об'єкту в експлуатацію звернутись до Балаклійської міської ради щодо внесення змін до договору оренди стосовно орендної плати у відповідності до рішення ХV сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про встановлення розміру орендної плати за землю населених пунктів міста Балаклія та села Крейдянка» від 01.07.2011р. за № 404 – VІ.»
2. Оприлюднити вказане рішення на офіційному сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету.

ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 12
„проти” – немає

10.СЛУХАЛИ: Земельні питання
Доповідає:Колесніков Д.С.-головний спеціаліст

Шановні депутати!

Надійшло звернення Головного управління Держгеокадастру у Харківській області стосовно висловлення позиції Балаклійською міською радою щодо можливості надання дозволу Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області на розроблення документації із землеустрою громадянам для подальшого оформлення у приватну власність земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва із земель державної власності на території Балаклійської міської ради за межами населених пунктів у садовому товаристві «Весна».
Надійшли звернення від гр. Лимаря Івана Васильовича, гр. Пажиної Любов Єгорівни з проханням надати згоду на продаж у власність земельних ділянок по вул. Геологічна, 61-А, вул. Жовтнева, 14-А, вул. Жовтнева, 35-А в м. Балаклія для обслуговування належного їм нерухомого майна.
Надійшла заява від гр. Носенка Руслана Володимировича з проханням про внесення змін до рішення ІІІ сесії Балаклійської міської ради VІІ скликання від 18 грудня 2015 року №66 – VIІ, а саме збільшив площу земельної ділянки, що буде відводитись, у зв’язку із зміною її цільового призначення та функціонального використання в місті Балаклія, вул. Алієва, 39-А площею 0,0779 га. для обслуговування нежитлових будівель, враховуючи відсутність зареєстрованого права власності на земельну ділянку в місті Балаклія, вул. Алієва, 39-А за територіальною громадою міста Балаклія та іншого похідного права на неї, обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки розробленого КП «Балаклійське архітектурне бюро»
Надійшли заяви від гр. Капустянського Євгенія Юрійовича, Лисенка Михайла Володимировича, Гопція Сергія Сергійовича з проханням про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із зміною цільового призначення із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення до земель житлової та громадської забудови в місті Балаклія, вул. Новоселівка, 3-В площею 0,1177 га. для обслуговування нежитлових будівель та в місті Балаклія, вул. Новоселівка, 3-Е площею 0,2732 га. для обслуговування нежитлової будівлі.
Надійшло звернення від гр. Ігнатченка Олексія Олександровича, з проханням внести зміни до п. 2 рішення ХLІV сесії VІ скликання від 27 грудня 2012 року №675-VІ «Про розірвання договору оренди на земельну ділянку м. Балаклія, вул. Вторчорметова, 5, 5-Б з гр. Ігнатченко Олексієм Олександровичем» замінив фразу «Літвінову О. М.» на «Столбовому І. М.»
Надійшли проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Балаклія, відповідні заяви громадян з проханнями передати безкоштовно у приватну власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва, враховуючи наявність державної реєстрації земельних ділянок:
-Передати із земель комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області безкоштовно у приватну власність гр. _________ земельну ділянку в м. Балаклія, вул. ______ площею 0,0495 га. для ведення індивідуального садівництва, кадастровий №_______
- Передати із земель комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області безкоштовно у приватну власність гр._________ земельні ділянки в м. Балаклія, вул. ______ загальною площею 0,1508 га., із них: 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд кадастровий №_____ та 0,0508 га. для ведення індивідуального садівництва кадастровий №________
- Передати із земель комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області безкоштовно у приватну власність гр. _______ земельні ділянки в м. Балаклія, вул______, загальною площею 0,1547 га., із них: 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд кадастровий №______ та 0,0547 га. для ведення особистого селянського господарства кадастровий №_____.;
- передати із земель комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області безкоштовно у приватну власність гр. _____ земельні ділянки в м. Балаклія, пров. ______ загальною площею 0,1226 га., із них: 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд кадастровий №______ та 0,0226 га. для ведення індивідуального садівництва кадастровий №_________;
- Передати із земель комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області безкоштовно у приватну власність гр. ________ земельну ділянку в м. Балаклія, вул. ______ площею 0,0584 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд кадастровий №_________;
- Передати із земель комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Харківської області безкоштовно у приватну власність гр. __________ земельну ділянку в м. Балаклія, вул. _______ площею 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд кадастровий №____________.
Надійшли заяви громадян з проханнями про надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гаражного будівництва, ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва:
1.1.________ по вул. _______ загальною площею 0,1829 га., із них: площею 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0829 га. для ведення індивідуального садівництва з метою подальшого оформлення у власність;
1.2.________ по вул. ________ загальною площею 0,1130 га., із них: площею 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0130 га. для ведення індивідуального садівництва з метою подальшого оформлення в оренду;
1.3._______ по вул. _______, 30 загальною площею 0,0667 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з метою подальшого оформлення у власність;
1.4._________ по вул. _______ загальною площею 0,0908 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з метою подальшого оформлення у власність.
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дані питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

11.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на приватизацію жилих приміщень (кімнат) у гуртожитку по вул.Червоноармійській, 16 в м. Балаклія Харківської області, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Балаклія.
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови

Шановні депутати!

На виконання вимог Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», у зв’язку з проведенням технічної інвентаризації гуртожитку по вул.Червоноармійській, 16 в м. Балаклія Харківської області, пропонується:
1. Надати згоду на проведення приватизації жилих приміщень (кімнат) у гуртожитку по вул.Червоноармійській, 16 в м. Балаклія Харківської області, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Балаклія, крім жилих приміщень (кімнат), що перебувають у користуванні кількох осіб, які не перебувають між собою в сімейних відносинах (ліжко-місце), а саме: № № 5, 9, 12.
2. Приватизація жилих приміщень (кімнат) у гуртожитку, зазначеному у п. 1 даного рішення, може здійснюватись громадянами України, які на законних підставах тривалий час (не менше п'яти років) зареєстровані та фактично проживають у відповідному гуртожитку, призначеному для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла. Підтвердженням відсутності іншого власного житла є відповідні довідки Балаклійського бюро технічної інвентаризації та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
3. Організацію та проведення приватизації жилих приміщень (кімнат) у гуртожитку, зазначеному у п. 1 даного рішення, доручити Комунальному підприємству Балаклійської районної ради «Балаклійський Житлокомунсервіс» відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством та рішенням L сесії Балаклійської міської ради V скликання «Про передачу повноважень по приватизації житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Балаклія Комунальному підприємству Балаклійської районної ради «Балаклійський Житлокомунсервіс» від 24.02.2009р. за № 87 - V та рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради «Про погодження вартості послуг за оформлення документів по приватизації житла у житловому фонді власності територіальної громади м. Балаклія для Комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійський Житлокомунсервіс» від 15.04.2009р. за № 166.
4. У разі виявлення самочинного будівництва (реконструкція, перепланування, переобладнання) жилих приміщень (кімнат), в т.ч. допоміжних (нежилих) приміщень, у гуртожитку по вул. Червоноармійській, 16 в м. Балаклія, приведення їх у відповідність до вимог державних будівельних норм, стандартів і правил, технічних та санітарних вимог здійснюється за рахунок відповідних наймачів у відповідності до чинного законодавства.
5. Рекомендувати КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» при приватизації жилих приміщень (кімнат) у гуртожитку, вказаному у п. 1 даного рішення, отримувати від заявників надання довідок про відсутність заборгованості за надані житлово-комунальні послуги у відповідних житлових приміщеннях або укладення договорів на реструктуризацію заборгованості за вказані послуги.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.).
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

12.СЛУХАЛИ: Про попереднє погодження ФО-П Шаповалову Андрію Володимировичу місця розташування тимчасової споруди з продажу непродовольчих товарів за адресою: вул. Новоселівка, 11 – А в м. Балаклія Харківської області
Доповідає:Тяпаєв В.В.-заступник міського голови

Шановні депутати!

Надійшло звернення ФО – П Шаповалова Андрія Володимировича щодо розміщення тимчасової споруди з продажу непродовольчих товарів за адресою: вул. Новоселівка, 11 – А в м. Балаклія Харківської області, надані матеріали:
1). Державний акт на право власності на земельну ділянку, загальною площею 0,0606 га, кадастровий номер 6320210100:00:021:0127, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Новоселівка, 11 – А, в м. Балаклія, Харківська область, виданий Шаповалову Андрію Володимировичу, серія ЯК № 596181 від 22.10.2010р., реєстраційний № 011068300158;
2). Графічні матеріали, виготовлені КП «Балаклійське архітектурне бюро», погоджені з власниками та/або балансоутримувачами інженерних мереж;
враховуючи відповідність намірів щодо місця розташування зазначеної тимчасової споруди пропонується:
1. Попередньо погодити ФО – П Шаповалову Андрію Володимировичу місце розташування тимчасової споруди з продажу непродовольчих товарів за адресою: вул.Новоселівка, 11 – А в м. Балаклія Харківської області, загальною площею до 30,0 м², на земельній ділянці за вказаною адресою загальною площею 0,0057 га, кадастровий номер 6320210100:00:021:0127, яка знаходиться у власності гр. Шаповалова Андрія Володимировича, за умови дотримання архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних, протипожежних норм і правил.
2. ФО – П Шаповалову Андрію Володимировичу звернутись до ДПІ у Балаклійському районі ГУ Міндоходів у Харківській області з питання перегляду розміру земельного податку за земельну ділянку площею 0,0057 га для розміщення тимчасової споруди, зазначеної у п.1 даного рішення, та отримати відповідну довідку/декларацію податкового органу про проведення перерахунку податку за вказану земельну ділянку.
3. ФО – П Шаповалову Андрію Володимировичу забезпечити благоустрій та належний санітарний стан території для розміщення тимчасової споруди, вказаної у п. 1 даного рішення, а також укласти договір на вивезення побутових відходів з виконавцем зазначених послуг на території м. Балаклія.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.).
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

13. СЛУХАЛИ: Про подовження дії договору оренди нежитлового майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія.
Доповідає:Будянський М.В.-перший заступник міського голови

Шановні депутати!

Надійшов лист Балаклійської районної організації ветеранів України щодо подовження терміну дії договору оренди нерухомого майна за адресою: вул. Івана Франка, 5, м. Балаклія, Харківська область, загальною площею 43,1 м.кв., яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Балаклія і знаходяться на балансі Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради, відповідно до рішення LXXX сесії міської ради VI скликання «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія» № 91-VI від 25 березня 2015 року; пропонується::
1. Подовжити термін дії договору оренди нерухомого майна № 12 від 06.04.2010р. до трьох років з Балаклійською організацією ветеранів, адреса орендованого майна: вул. Івана Франка, 5 м. Балаклія, Харківська область, загальною площею 43,1 м.кв., на колишніх умовах.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.)
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

14.СЛУХАЛИ: Про зменшення площі орендованого нежитлового приміщення по вул.І.Франка,3 м.Балаклія за договором оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія №9 від 18.03.2014р.
Доповідає:Будянський М.В.-перший заступник міського голови

Шановні депутати!

Надійшов лист комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» щодо зменшення площі орендованого нежитлового приміщення, загальною площею 116,5 м², що розташовано у нежитловій будівлі по вул. І.Франка, 3, м. Балаклія, Харківська область, перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Балаклія і знаходиться на балансі Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради, пропонується:
1. Зменшити площу орендованого комунальним закладом охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський центр первинної медико-санітарної допомоги» нежитлового приміщення по вул. І. Франка, 3 м. Балаклія на 76,8 м². В оренді залишається площа 39,7 м².
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.)
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає

15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення святкового ярмарку з продажу квіткової продукції на території, прилеглій до ринку по вул. Жовтневій, 43 «г» в м. Балаклія
Доповідає:Тяпаєв В.

Шановні депутати!

Надійшло колективне звернення продавців квіткової продукції м. Балаклія, які вирощують квіти на своїх присадибних ділянках для подальшої реалізації населенню, щодо продовження дозволу на проведення торгівлі квітковою продукцією на території, прилеглій до ринку по вул. Жовтневій, 43 «г» в м. Балаклія, з 05.03.2016р. по 10.12.2016р.; лист ТОВ «Балаклійський ринок» щодо надання дозволу на організацію святкового ярмарку квіткової продукції за вказаною адресою у період з 03.03.2016р. до 08.03.2016р. (включно) із зобов’язанням впорядкувати зазначений ярмарок, керуючись Правилами торгівлі на ринках м.Балаклія, затвердженими рішенням ХIХ сесії Балаклійської міської ради ХХІV скликання від 10.03.2004р.; враховуючи те, що згідно відповіді ТОВ «Балаклійський ринок» на території ринку є достатньо торгових місць для розміщення зазначеної категорії громадян – продавців квіткової продукції; з метою створення безпечного руху пішоходів і транспортних засобів по вул. Жовтневій в м. Балаклія на ділянці навпроти території, прилеглої до ТОВ «Балаклійський ринок», а саме: по вул. Жовтневій, 43 «г» в м. Балаклія, усунення порушень правил дорожнього руху та правил торгівлі в частині здійснення торгової діяльності з рук та з автотранспортних засобів у невстановленому місці, пропонується:
1. Дозволити ТОВ «Балаклійський ринок» проведення святкового ярмарку з продажу квіткової продукції на території, прилеглій до ринку по вул. Жовтневій, 43 «г» в м. Балаклія, у період з 03.03.2016р. до 08.03.2016р. (включно) згідно режиму роботи ТОВ «Балаклійський ринок».
2. Доручити ТОВ «Балаклійський ринок»:
2.1. Впорядкувати зазначений ярмарок, керуючись Правилами торгівлі на ринках м.Балаклія, затвердженими рішенням ХIХ сесії Балаклійської міської ради ХХІV скликання від 10.03.2004р.
2.2. Утримувати у належному санітарному стані територію проведення святкового ярмарку за рахунок її учасників.
3. Доручити Балаклійському ВП (м. Балаклія) Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області забезпечити контроль за дотриманням громадського порядку та правил торгівлі, в частині недопущення торгівлі з рук та з автотранспортних засобів на території, прилеглій до ТОВ «Балаклійський ринок», а саме: по вул. Жовтневій, 43 «г» в м. Балаклія.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.).
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 15
„проти” – немає


Голови комісій:                                                             Лебідь А.П.
                                                                              Журава В.І.

Поиск

2737170
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
78
55
1194
1956
14991
8929
2737170

Forecast Today
72

9.41%
29.25%
5.62%
1.44%
0.26%
54.02%
Online (15 minutes ago):14
14 guests
no members

Your IP:44.192.79.149