Протокол від 26 січня 2016 року

Поділитись у соцмережах

ПРОТОКОЛ
спільного засідання постійних комісій з питань бюджету та з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Балаклійської міської ради VІІ скликання
м.Балаклія 26 січня 2016 року

Присутні: голови, заступники голів,
секретарі та члени постійних комісій
міської ради
Всього: 14 чоловік.

Запрошені: заступники міського голови, головний бухгалтер,головний спеціаліст
Всього: 5 чол.

Вів спільне засідання постійних комісій
міський голова Столбовий І.М.


СЛУХАЛИ: інформацію міського голови Столбового І.М.. про деякі питання, що виносяться на розгляд У сесії міської ради УІІ скликання.

В своїй інформації міський голова зазначив , що на розгляд чергової сесії пропонується винести такі основні питання:
1.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.Балаклія за 2015 рік
Доповідає:Столбовий І.М.- міський голова
2.Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Балаклійської міської ради від 18 грудня 2015 року за № 54-VI «Про міський бюджет на 2016 рік»
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер
3.Земельні питання
Доповідає:Колесніков Д.С.
4.Про перейменування вулиць, провулків, проїздів, площ, майданів, інших об’єктів топоніміки міста Балаклія Харківської області
Доповідає: Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
5. Про внесення змін у Додаток до рішення LХХVІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про встановлення на території Балаклійської міської
ради Харківської області податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 23.01.2015р. за № 16-VІ
Доповідає: Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
6. Про внесення змін у Додаток до рішення LХХVІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про встановлення на території Балаклійської міської ради Харківської транспортного податку» від 23.01.2015р. за № 18-VІ
Доповідає: Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
7.Про внесення змін до складу комітету з конкурсних торгів при виконавчому комітеті Балаклійської міської ради
Доповідає: Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
8.Про затвердження заходів по санітарному утриманню території міста Балаклія на 2016 рік та закріплення територій та об’єктів благоустрою за підприємствами,установами,організаціями та приватними підприємцями міста Балаклія
Доповідає: Будянський М.В.-перший заступник міського голови
9 Про оформлення паспорта привязки тимчасової споруди соціально-побутового призначення за адресою: вул. Куйбишева, 2, в м. Балаклія Харківської області, та надання згоди ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» на її розміщення
Доповідає: Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
10. Про подовження дії договорів оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія
Доповідає: Будянський М.В.-перший заступник міського голови

ВИРІШИЛИ:
1.Погодити запропонований порядок денний та внести його на розгляд пленарного засідання ради.
2.Перейти до розгляду питань порядку денного та проектів рішень, що пропонуються для прийняття на пленарному засіданні
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 14
„проти” – немає

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.Балаклія за 2015 рік
Доповідає:Столбовий І.М.- міський голова(доповідь додається)
ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 14
„проти” – немає.

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Балаклійської міської ради від 18 грудня 2015 року за № 54-VI «Про міський бюджет на 2016 рік»
Доповідає:Жидкіх А.М.-головний бухгалтер

Шановні депутати!

Нам необхідно:
І. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 18 грудня 2015 року "Про міський бюджет на 2016 рік" виклавши його та додатки до нього в новій редакції:
1. Визначити на 2016 рік:
- доходи міського бюджету на 2016 рік у сумі 35 157,241 тис. грн. в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 33 622,406 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1 534,835 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 35 103,241 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 33 622,406 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 1 534,835 тис. грн;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 35 157,241 тис.грн, у тому числі по загальному фонду 33 622,406 тис. грн. та спеціальному фонду 1 534,835 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 150,0 тис. гривень.
4. Затвердити на 2016 рік обсяги міжбюджетних трансфертів, в т.ч. згідно із додатком № 5 до цього рішення:
- інша субвенція з районного бюджету на дошкільні навчальні заклади у сумі 16 994,202 тис.грн;
- інша субвенція з районного бюджету на клубні заклади у сумі 128,204 тис.грн.
- субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування в сумі 3 081,335 тис. грн.;
5. Перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №6 до цього рішення), затвердити після затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста Балаклія на 2016 рік, Програми використання коштів бюджету розвитку Балаклійської міської ради на 2016 рік.
6. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 100,0 тис. грн.
7. Затвердити на 2016 рік перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету за їх економічною структурою :
оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)
поточні трансферти населенню (код 2700);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).
8. Встановити, що вартість харчування на 2016 рік має забезпечити дотримання натуральних норм харчування вихованців дошкільних навчальних закладів № 1,2,3,4,7,8,10 м.Балаклія, за яких вартість харчування становить 18,75 грн на одну дитину.
9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4 389,461 тис.грн згідно з додатком №7 до цього рішення. (буде уточнюватись).
10. Кошти спеціального фонду, заплановані надходження екологічного податку, в сумі 54,0 тис. грн розподілити після затвердження Програми покращання екологічного стану міста Балаклія на 2016 рік.
11. Відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право головному розпоряднику коштів міського бюджету в особі міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття у 2016 році тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.
Затвердити на 2016 рік головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах згідно додатку №8 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.
13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
- транспортний податок (ст..10,267 Податкового кодексу України).
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69-1, 71 Бюджетного кодексу України.
15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.
16. Доручити міському голові підписувати угоди з районною радою щодо передачі субвенції до районного бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району згідно додатку №5 до цього рішення.
17. Встановити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також спожиті продукти харчування і комунальні послуги та енергоносії.
18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
19. Головному розпоряднику упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2016 рік, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) навчальних закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.
20. Надати право міському голові укладати від імені територіальної громади міста Балаклія, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подавати їх на
затвердження Балаклійській міській раді.
21. Надати право постійній депутатській комісії з питань бюджету Балаклійської міської ради в процесі виконання міського бюджету, при необхідності, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесіях міської ради. Внесені зміни до річного та помісячного розпису асигнувань міського бюджету надавати органам державної казначейської служби.
22. Дозволити головному розпоряднику бюджетних коштів здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів міського бюджету на рахунках в державних банках на умовах депозитних договорів для отримання додаткових доходів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
23. Дозволити розпоряднику бюджетних коштів в окремих випадках видачу готівки на оплату праці (КЕКВ 2111,2120); придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210); оплату інших послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240); видатків на відрядження (КЕКВ 2250).
24. Додатки № 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
25. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань бюджету міської ради (голова комісії Онопрієнко О.В.).

ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 14
„проти” – немає

3.СЛУХАЛИ: Земельні питання
Доповідає Колесніков Д.С.-головний спеціаліст

Шановні депутати!

Надійшло звернення Головного управління Держгеокадастру у Харківській області стосовно висловлення позиції Балаклійською міською радою щодо можливості надання дозволу Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області на розроблення документації із землеустрою громадянам (18 чоловік згідно наданих копій заяв) для отримання ними по 2,0 га. кожному для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності на території Балаклійської міської ради за межами населених пунктів, відповіді апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради №02/22/2793 від 03.12.2015 р., №02-22/34 від 11.01.2016 р. №02-22/127 від 20.01.2016 р., враховуючи, що до цього часу відповідь на лист виконавчого комітету Балаклійської міської ради №02/22/2546 від 18.11.2015 р., погоджений рішенням ІІ сесії Балаклійської міської ради VІІ скликання від 26.11.2015 №19-VІІ, на адресу Балаклійської міської ради не надійшла, пропонується:
1. Погодити відповіді апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради №02/22/2793 від 03.12.2015 р., №02-22/34 від 11.01.2016 р. №02-22/127 від 20.01.2016 р. (копії додаються – 3 арк.)
2. Відкласти розгляд звернень Головного управління Держгеокадастру у Харківській області стосовно висловлення позиції Балаклійською міською радою щодо можливості надання дозволу Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області на розроблення документації із землеустрою громадянам для отримання ними по 2,0 га. кожному для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності на території Балаклійської міської ради, за межами населених пунктів, до отримання відповіді на листи зазначені у п. 1 цього рішення.

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 14
„проти” – немає

         

 Надійшла заява від гр. ------------ з проханням про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Балаклія, вул. ------------ площею 0,0836 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, без підпису сусіднього землекористувача – з боку домоволодіння по вул. ------------ в м. Балаклія.
          Надійшла заява від гр. ------------ з проханням про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Балаклія, вул. ------------ площею 0,0643 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, без підпису сусіднього землекористувача – з боку домоволодіння по вул. ------------ в м. Балаклія.
          Надійшла заява гр. ------------, з проханням передати безкоштовно у приватну власність земельну ділянку загальною площею 0,0022 га. для індивідуального гаражного будівництва в м. Балаклія, вул------------, ------------, на підставі договору купівлі – продажу гаражу, розташованого на вищевказаній земельній ділянці
          Надійшов проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, виконаний ПП «Землевпорядник», в м. Балаклія, по вул. ------------, заява від гр. ------------, ------------, з проханням передати безкоштовно у приватну власність земельні ділянки загальною площею 0,1657 га., з них: 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у спільну сумісну власність, гр. ------------ площею 0,0333 га. для ведення індивідуального садівництва, гр. ------------ площею 0,0324 га. для ведення індивідуального садівництва.
          Надійшов проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, виконаний ПП «Землевпорядник», в м. Балаклія, вул. ------------, заяву гр. Назаренко Надії Василівни, з проханням передати безкоштовно у приватну власність земельні ділянки загальною площею 0,1428 га., з них: 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0428 га. для ведення індивідуального садівництва
          Надійшла заява гр. ------------, з проханням передати безкоштовно у приватну власність земельні ділянки загальною площею 0,1193 га., з них: 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0193 га. для ведення індивідуального садівництва в м. Балаклія------------, проект землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок, виконаний ПП «Землевпорядник», враховуючи наявність державної реєстрації земельних ділянок, договору купівлі-продажу житлового будинку, розташованого на вказаній земельній ділянці, заяву ------------ – попереднього співвласника домоволодіння – щодо відмови від права на земельну ділянку площею 0,0193 га. для ведення індивідуального садівництва в м. Балаклія, ------------.
          Надійшов проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, виконаний ПП «Землевпорядник», в м. Балаклія, по вул. ------------, заява гр. ------------, з проханням передати безкоштовно у приватну власність земельну ділянку площею 0,0609 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
          Надійшла заяву гр. ------------, з проханням не розглядати спільну заява гр. ------------, ------------ стосовно передачі їм безкоштовно у приватну власність земельної ділянки в м. Балаклія, вул. ------------, у зв’язку зі смертю гр------------.
          Надійшов проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, виконаний ТОВ «Підприємство «Астра», в м. Балаклія, по пров. ------------, заява гр------------, з проханням передати безкоштовно у приватну власність земельну ділянку площею 0,0787 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
          Надійшов проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, виконаний ФО П Ткаченко Г. О., в м. Балаклія, по пров. Будівельний, 17-Б, заява гр. Недогарка Григорія Михайловича, з проханням передати безкоштовно у приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
          Надійшов проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, виконаний ПП «Землевпорядник», в м. Балаклія, по вул. Котляревського------------, заява гр. ------------, з проханням передати безкоштовно у приватну власність земельну ділянку площею 0,0028 га. для індивідуального гаражного будівництва
          Надійшли заяви громадян з проханнями про надання дозволів на виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гаражного будівництва, ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва:
1.1. ------------ по вул. ------------ загальною площею 0,1325 га., із них: площею 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0325 га. для ведення особистого селянського господарства з метою подальшого оформлення у власність;
1.2. По вул------------, загальною площею 0,1291 га., із них: гр. гр. ------------, ------------ площею 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ------------  площею 0,0291 га. для ведення індивідуального садівництва з метою подальшого оформлення у власність;
1.3. ------------ по вул. ------------ загальною площею 0,0959 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з метою подальшого оформлення у власність;
1.4. ------------ по вул. ------------ загальною площею 0,0423 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з метою подальшого оформлення в оренду;
1.5. ------------ по ------------, загальною площею 0,0596 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з метою подальшого оформлення у власність;
1.6. ------------ по вул. ------------, загальною площею 0,0786 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з метою подальшого оформлення у власність;
1.7. ------------ в дворі житлового будинку ------------, загальною площею 0,0018 га. для індивідуального гаражного будівництва з метою подальшого оформлення у власність.

ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 14
„проти” – немає

4.СЛУХАЛИ: Про перейменування вулиць, провулків, проїздів, площ, майданів, інших об’єктів топоніміки міста Балаклія Харківської області
Доповідає: Тяпаєв В.В.-заступник міського голови

Шановні депутати!

На виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» щодо перейменування вулиць, провулків, проїздів, площ, інших об’єктів топоніміки, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, враховуючи рекомендації Українського інституту національної пам’яті, результати громадського обговорення даного питання в м. Балаклія, пропозиції, що надійшли під час проведення громадських слухань та на адресу Балаклійської міської ради, пропозиції Балаклійської міської комісії з топоніміки, виконавчого комітету Балаклійської міської ради згідно з рішенням «Про перейменування вулиць, провулків, проїздів, площ, майданів, інших об’єктів топоніміки міста Балаклія Харківської області» від 20.01.2016р. за № 03, науково-консультативний висновок Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно якого прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами належить до виключної компетенції відповідних рад; керуючись Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», ст. ст. 1, 2, 10, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24.10.2012р. за № 989, пропонується:
1. Перейменувати вулиці, провулки, проїзди, площі, майдани, інші об’єкти топоніміки, що розташовані в місті Балаклія Харківської області, згідно з додатком.
2. Залишити назву площі імені В.Й. Казмірука в м. Балаклія Харківської області та пам’ятний знак В.Й. Казміруку на будівлі по вул. Жовтневій, 18 в м. Балаклія Харківської області.
3. Затвердити Перелік назв вулиць м. Балаклія Харківської області (додається).
4. Балаклійському районному краєзнавчому музею перенести пам’ятний знак (меморіальну дошку) маршалу Жукову Г.К. з будівлі даного музею в його експозицію.
5. Виконавчому комітету Балаклійської міської ради спільно з Управлінням житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради надати пропозиції щодо вартості витрат, пов’язаних з перейменуванням об’єктів топоніміки в м. Балаклія.
6. Встановити, що рішення LХІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про розгляд звернення депутатської фракції Компартії України Балаклійської міської ради VI скликання щодо недопущення актів вандалізму відносно пам’ятників і скульптурних композицій на території м.Балаклія та перейменування площ, вулиць міста» від 24.02.2014 р. за № 34-VІ діє в частині, що не суперечить законодавству України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.
7. Дане рішення підлягає оприлюдненню у Балаклійській районній газеті «Вісті Балаклійщини» та/або на офіційному сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет.
8. Вважати таким, що втратило чинність рішення LХVІІІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про затвердження назв вулиць та провулків по м. Балаклія Харківської області від 25.07.2014р. за № 232-VІ.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Балаклійської міської ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова комісії Козачок В.В.).

ВИСТУПИЛИ:
Міський голова: Вніс пропозицію проголосувати за перейменування вул. Леніна.
1 пропозиція:перейменувати на вул Каштанова
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 1
„проти” – 13
2 пропозиція:перейменувати на вул Соборна
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 13
„проти” – 1

ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 14
„проти” – немає


5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін у Додаток до рішення LХХVІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про встановлення на території Балаклійської міської
ради Харківської області податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 23.01.2015р. за № 16-VІ
Доповідає: Тяпаєв В.В.-заступник міського голови

Шановні депутати!

На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015р. за № 909 – VІІІ, пропонується:
1. Внести зміни у Додаток до рішення LХХVІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про встановлення на території Балаклійської міської ради Харківської області податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 23.01.2015р. за № 16-VІ «ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ» (додаються).
2. Встановити, що дане рішення застосовується з 01.01.2016 року.
3. Виконавчому комітету Балаклійської міської ради оприлюднити дане рішення у Балаклійській районній газеті «Вісті Балаклійщини» та/або на офіційному сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії Онопрієнко О.В.).

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 14
„проти” – немає

6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін у Додаток до рішення LХХVІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про встановлення на території Балаклійської міської ради Харківської транспортного податку» від 23.01.2015р. за № 18-VІ
Доповідає: Тяпаєв В.В.-заступник міського голови

Шановні депутати!

На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015р. за № 909 – VІІІ, з метою забезпечення надходжень та видатків міського бюджету, його збалансованості, пропонується:
1. Внести зміни у Додаток до рішення LХХVІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про встановлення на території Балаклійської міської ради Харківської області транспортного податку» від 23.01.2015р. за № 18-VІ «ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК» (додаються).
2. Встановити, що дане рішення застосовується з 01.01.2016 року.
3. Виконавчому комітету Балаклійської міської ради оприлюднити дане рішення у Балаклійській районній газеті «Вісті Балаклійщини» та/або на офіційному сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань бюджету (голова комісії Онопрієнко О.В.).

ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” -14
„проти” – немає

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комітету з конкурсних торгів при виконавчому комітеті Балаклійської міської ради
Доповідає: Тяпаєв В.В.-заступник міського голови

Шановні депутати!

У зв’язку зі зміною штатного розпису централізованої бухгалтерії Балаклійської міської ради Харківської області, керуючись Законом України «Про здійснення державних закупівель», наказом Міністерства економіки України «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів» від 26.07.2010р. за № 916, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2010р. за № 622/17917, ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропонується:
1. Внести зміни до складу комітету з конкурсних торгів при виконавчому комітеті Балаклійської міської ради, затвердивши його у новій редакції (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення ІІ сесії Балаклійської міської ради VІІ скликання «Про затвердження нового складу комітету з конкурсних торгів при виконавчому комітеті Балаклійської міської ради» від 26.11.2015 р. за № 39 –VІІ.

ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 14
„проти” – немає

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів по санітарному утриманню території міста Балаклія на 2016 рік та закріплення територій та об’єктів благоустрою за підприємствами,установами,організаціями та приватними підприємцями міста Балаклія
Доповідає: Будянський М.В.-перший заступник міського голови

Шановні депутати!

Надійшли пропозиції виконавчого комітету щодо затвердження заходів по санітарному утриманню території міста Балаклія на 2016 рік, відповідно до рішення XXXV сесії Балаклійської міської ради VI скликання від 20 липня 2012 року № 352- VI «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку та дотримання тиші в місті Балаклія», керуючись Законами України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів» пропонується
1. Затвердити заходи по санітарному утриманню території міста Балаклія на 2016 рік (додаток №1).
2. Закріпити території за підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання з метою благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в м. Балаклія (додатки №№ 2, 3, 4, 5, 6 та 7).
3. Встановити єдиний санітарний день - щочетверга кожного тижня.
4. Доручити управлінню житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради (Двойнікова В.М.) продовжити укладання угод про організацію взаємовідносин в сфері благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Балаклія (додаток № 8) з підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання та повідомити підприємства, організації та інших суб'єктів господарювання, закріплення територій за якими зазнало змін, у місячний термін.
5. Періодично, за результатами обстежень та перевірок санітарного стану території міста, заслуховувати на пленарних засіданнях міської ради керівників підприємств, організацій та інших суб'єктів господарювання, які неналежним чином відносяться до виконання заходів по санітарному утриманню міста на власних та закріплених територіях.
6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення LXXVIII сесії Балаклійської міської ради VI скликання від 20 лютого 2015 року № 54-VI.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.).

ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 14
„проти” – немає

9.СЛУХАЛИ: Про оформлення паспорта привязки тимчасової споруди соціально-побутового призначення за адресою: вул. Куйбишева, 2, в м. Балаклія Харківської області, та надання згоди ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» на її розміщення
Доповідає: Тяпаєв В.В.-заступник міського голови
Надійшло звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» щодо розміщення тимчасової споруди соціально-побутового призначення по вул. Куйбишева, 2, в м. Балаклія Харківської області, пропонується:
1. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» місце розташування тимчасової споруди соціально-побутового призначення по вул. Куйбишева, 2, в м. Балаклія Харківської області.
2. Оформити паспорт прив’язки тимчасової споруди соціально-побутового призначення по вул. Куйбишева, 2, в м. Балаклія Харківської області Товариству з обмеженою відповідальністю «Балаклійське хлібоприймальне підприємство».
3. Встановити строк дії паспорта прив'язки 5 років з моменту прийняття даного рішення, а саме: до 27.01.2021р.
4. Надати згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» на розміщення тимчасової споруди, зазначеної у п. 1 даного рішення, по вул. Куйбишева, 2, в м. Балаклія Харківської області відповідно до паспорта прив'язки, вказаного у п. 1 даного рішення.
5. Після розміщення тимчасової споруди Товариству з обмеженою відповідальністю «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» у 5-ти денний термін подати до виконавчого комітету Балаклійської міської ради заяву, встановленої форми, про виконання вимог паспорта прив'язки.
6. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» забезпечити благоустрій та прибирання прилеглої та закріпленої території, а також підтримання її у належному санітарному стані та укласти договір на вивезення побутових відходів з виконавцем зазначених послуг у м. Балаклія.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.).

ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 14
„проти” – немає

10.СЛУХАЛИ: Про подовження дії договорів оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія
Доповідає: Будянський М.В.-перший заступник міського голови

Шановні депутати!

Надійшов лист Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» Харківської дирекції Центру поштового зв’язку № 2 щодо подовження терміну дії договорів оренди нерухомого майна за адресою: вул. Губкіна, 9, м. Балаклія, Харківська область, загальною площею 40,0 м.кв., яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Балаклія і знаходяться на балансі Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради, відповідно до рішення LXXX сесії міської ради VI скликання «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Балаклія та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Балаклія» № 91-VI від 25 березня 2015 року; пропонується:
1. Подовжити термін дії договору оренди нерухомого майна № 15 від 21.02.2013р. до трьох років з Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» Харківської дирекції Центру поштового зв’язку № 2, адреса орендованого майна: вул. Губкіна, 9 м. Балаклія, Харківська область, загальною площею 40,0 м.кв.;
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.)

ВИСТУПИЛИ: не було
ВИРІШИЛИ :Винести дане питання на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ :
„за” - 14
„проти” – немає


Голови комісій:                                                                  Онопрієнко О.В.
                                                                                                     Журава В.І.

 

 

 

Поиск

2737321
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
99
130
1345
1956
15142
8929
2737321

Forecast Today
2040

9.41%
29.25%
5.62%
1.44%
0.26%
54.02%
Online (15 minutes ago):20
20 guests
no members

Your IP:44.192.79.149