Результат конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ
про результати конкурсу на придбання житла

1. Замовник: Балаклійська міська рада Харківської області, код за ЄДРПОУ: 04058628.
2. Місцезнаходження: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Центральна, 16.
3. Джерело фінансування конкурсу: кошти резервного фонду Державного бюджету України.
4. Інформація про предмет конкурсу: придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м.Балаклія Харківської області, на вторинному ринку житла.
5. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу: районна інформаційна газета «Вісті Балаклійщини» 01 вересня 2017р., № 66; (зі змінами від 05.09.2017р., № 67), веб-сайт Балаклійської міської ради: http://balakleyamer.gov.ua/.
6. Кількість пропозицій, які стали переможцями конкурсного відбору:
1) однокімнатні квартири – 3 пропозиції;
2) двокімнатні квартири – 8 пропозицій;
3) трикімнатні квартири – 1 пропозиція.
7. Конкурс не відбувся відповідно до п. 18 конкурсної документації по предмету:
1) 1 (одна) двокімнатна квартира;
2) 1 (одна) трикімнатна квартира;
3) 1 (один) приватний житловий будинок.

Голова конкурсної комісії В.В.Тяпаєв
18.09.2017р.

Конкурсна документація

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання конкурсної

комісії  від 01.09.2017р.  № 3-2

 

 

Конкурсна документація

з відбору пропозицій для придбання житла мешканцям м.Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м.Балаклія Харківської області, на вторинному ринку житла

(нова редакція)

 

1. Інформація про Замовника конкурсу:

1.1. Замовник:  Балаклійська міська рада Харківської області, код за ЄДРПОУ: 04058628.

1.2. Місцезнаходження: 64200, Харківська область,  м. Балаклія, вул. Центральна, 16.

1.3. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Тяпаєв Вадим Валентинович, Оленченко Юрій Васильович, Харківська область, м. Балаклія, вул. Центральна, 16, тел. (05749) 2-07-14, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

2. Джерело фінансування конкурсу: кошти резервного фонду Державного бюджету України.

3. Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про проведення конкурсу: http://balakleyamer.gov.ua/

4. Інформація про предмет конкурсу: придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м.Балаклія Харківської області, на вторинному ринку житла.

5. Опис предмета конкурсу:

- 3 (три) однокімнатні квартири загальною площею: 43,8 м²; 40,8 м²; 40,7 м²;

- 9 (дев'ять) двокімнатних квартир загальною площею: 43,8 м²; 40,8 м²; 45,3 м²; 47,4 м²;  43,7 м²;  40,9 м²; 46,7 м²; 56,4 м²; 44,3 м²;  

- 2 (дві) трикімнатні квартири загальною площею: 45,2 м², 45,3 м²;

- 1 (один) приватний житловий будинок загальною площею: 50,3 м².

Допускається подання пропозицій з меншою або більшою загальною площею житла.

6. Вимоги до житла (квартира, будинок), що підлягає придбанню (технічні та якісні характеристики житла):

- розташоване у житлових будинках на вторинному ринку житла м. Балаклі Харківської області;

- придатне для проживання: благоустроєне, відповідає санітарним та технічним вимогам, облаштоване системою опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, без необхідності проведення ремонтних робіт капітального чи поточного характеру;

- будинок, в якому знаходиться квартира, не визнаний аварійним та таким, що підлягає зносу;

- не повинно мати самочинного будівництва, перепланування чи переобладнання;  

- відсутня  заборгованості зі сплати комунальних послуг.

 

7. Для участі у Конкурсі подаються:

 

Юридичними особами:

- заява про участь у конкурсі згідно Додатку 1 до конкурсної документації із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону;

- пропозиції щодо квартири, житлового будинку (перелік із визначенням характеристики житла, ціни,  адреси) Додаток 1 до конкурсної документації;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

- документ на  підтвердження, що учасник не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура;

- довідка, видана органом державної фіскальної служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, платежів;

- копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проведена державна реєстрація права власності на нерухоме майно та про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;

- копія технічного паспорта на квартиру (будинок);

- звіт про незалежну оцінку житла;

- документ що підтверджує повноваження представника учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені;

- додатково можуть надаватись: фотоматеріали житла.

 

Фізичними особами:

- заява про участь у конкурсі згідно Додатку 2 до конкурсної документації із зазначенням прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця реєстрації проживання, номера телефону;

- пропозиції щодо квартири, житлового будинку (перелік із визначенням характеристики житла, ціни,  адреси) Додаток 2 до конкурсної документації;

- засвідчені підписом заявника копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

- копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проведена державна реєстрація права власності на нерухоме майно та про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;

- копія технічного паспорта на квартиру (будинок);

- звіт про незалежну оцінку житла;

- додатково можуть надаватись: фотоматеріали житла.

8. Усі, передбачені конкурсною документацією документи, в яких установлено термін (строк) дії, подаються дійсними на кінцеву дату подання конкурсних пропозицій, зазначену в оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу в районній газеті «Вісті Балаклійщини» та на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради.

Довідки у довільній формі повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою Учасника.

Учасник, який подає конкурсну пропозицію несе відповідальність за недостовірність інформації в поданих документах згідно з чинним законодавством України. За підроблення документів конкурсної пропозиції Учасник конкурсу несе відповідальність згідно чинного законодавства.

9. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

10. Строк дії конкурсних пропозицій: конкурсні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з моменту їх подання. До закінчення цього строку конкурсна комісія  має право вимагати від учасників продовження строку дії конкурсних пропозицій.

11. Оформлення конкурсних пропозицій.

Кожен Учасник конкурсу має право подати конкурсну пропозицію стосовно предмета конкурсу в цілому (квартири та приватні житлові будинки) або частини предмета конкурсу (окрема квартира або окремий приватний житловий будинок).

Кожна конкурсна пропозиція та документи, які підтверджують її відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета конкурсу, готується Учасником в одному примірнику, подається у письмовій формі та засвідчується власним підписом Учасника та печаткою (для юридичних осіб) у запечатаному конверті з позначкою «Конкурсна пропозиція».

Кожна одержана конкурсна пропозиція Учасника вноситься Замовником до Реєстру отриманих конкурсних пропозицій.

Усі сторінки конкурсної пропозиції Учасника повинні бути пронумеровані та внесені до опису документів конкурсної пропозиції, що засвідчується власним підписом Учасника, та  додається до складу конкурсної пропозиції.   

На конверті, крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено:

- найменування конкурсної комісії;

          - назва предмета конкурсу відповідно до оголошення про проведення конкурсу, наприклад: однокімнатна квартира;

- повне найменування Учасника конкурсу, його адреса (місце реєстрації проживання для фізичних осіб; поштова та юридична адреса з поштовим індексом для юридичних осіб), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факсу;

- маркування: «Не відкривати до «дата» до «час» (дати та часу розкриття конкурсних пропозицій).

У разі, якщо інтереси Учасника представляє представник, якого уповноважено під час проведення конкурсу представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається копія довіреності (доручення) на представника про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення конкурсу, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції.

12. Зміст цінової конкурсної пропозиції Учасника.

Ціна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу житла. Ціни вказуються за 1 кв. метр загальної площі житла. Ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за договором та встановлюється в національній валюті.

Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник надає у Заяві про участь у конкурсі заповнену форму «ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ» (Додаток № 1 (для юридичних осіб) або Додаток № 2 (для фізичних осіб). 

Під час визначення вартості пропозиції Учасником враховуються витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки житла, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів, послуг нотаріуса, які покладаються на продавця.

Вартість конкурсної пропозиції Учасника приватних житлових будинків садибного типу не повинна включати вартість земельної ділянки (у випадку її приватизації Учасником).

13. Подання та розкриття конкурсних пропозицій.

Спосіб подання конкурсних пропозицій: особисто або поштою.

Місце подання: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Центральна, 16, каб. № 2.

Кінцевий строк подання: до 12 вересня 2017 року; до 13:00 год.

14. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій:

64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Центральна, 16, 2-й поверх зал засідань.

Дата: 12 вересня 2017 року;  о 16:00 год.

До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій допускаються всі Учасники або їх  уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій  не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або відхилення його конкурсної пропозиції.

Якщо Учасником конкурсу є фізична особа, то вона для участі у розкритті конкурсних пропозицій повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує її особу (паспорт).

Якщо Учасника представляє уповноважена особа, необхідно мати при собі та надати довіреність на представництво інтересів Учасника, а також мати при собі документ, що засвідчує її особу (паспорт).

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються: найменування та місцезнаходження кожного Учасника, адреса запропонованого житла (квартири або приватного житлового будинку), кількість кімнат, загальна площа житла, вартість та ціна  конкурсної пропозиції.

 Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій, який складається та підписується членами конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня з дня розкриття конкурсних пропозицій. Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії. Копія протоколу, завірена підписом голови конкурсної комісії, надається будь-якому з Учасників на його письмовий запит протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

15. Порядок розгляду  конкурсних пропозицій учасників.

Конкурсні пропозиції, надіслані після кінцевого строку їх подання або з порушенням вимог, визначених умовами проведення конкурсу та оголошення про проведення конкурсу, не приймаються та не розглядаються.

Конкурсні пропозиції оцінюються конкурсною комісією на предмет відповідності умовам проведення конкурсу (вимогам конкурсної документації) та оголошення про проведення конкурсу.

В процесі розгляду документації конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією.

Конкурсна комісія має право оглянути запропоноване на конкурс житло на предмет перевірки  його фактичної відповідності поданим конкурсним пропозиціям.

Конкурсна комісія приймає  рішення про відповідність конкурсних пропозицій вимогам конкурсної документації. Пропозиції учасників, які не відповідають визначеним конкурсною документацією вимогам, відхиляються на засіданні конкурсної комісії.

Розгляд конкурсних пропозицій здійснюються виходячи з принципу необхідності придбання рівноцінного житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м. Балаклія Харківської області, на вторинному ринку житла (далі – постраждалі особи), а саме: з тією ж кількістю кімнат та рівноцінною загальною площею.

За відсутності конкурсних пропозицій стосовно рівноцінного житла, за письмовою згодою постраждалих осіб допускається розгляд конкурсних пропозицій щодо:

-  квартир з тією ж кількістю кімнат, але меншою загальною площею;

- квартир (житлових будинків) більшою загальною площею у разі  оплати різниці площі за рахунок коштів постраждалої особи.

- квартир з більшою (меншою) кількістю кімнат з рівноцінною загальною площею;

- квартир з більшою кількістю кімнат та більшою загальною площею у разі оплати різниці площі за рахунок коштів постраждалої особи.

На засіданні конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу оголошуються: найменування та місцезнаходження кожного Учасника, висновки щодо відповідності складу та змісту поданих документів вимогам конкурсної документації, зміст конкурсної пропозиції,  загальна вартість пропозиції та ціна 1 кв. метра загальної площі житла кожної конкурсної пропозиції, відповідність вимогам до житла (технічні та якісні характеристики житла), найменування учасників конкурсу, пропозиції яких було відхилено (із зазначенням причин), найменування учасників конкурсу, пропозиції яких не було відхилено, а також результати визначення переможця з відповідними обгрунтуваннями.

Зазначена інформація вноситься до протоколу засідання конкурсної комісії щодо результатів конкурсу та визначення переможця.

 

16.  Критерії  оцінки конкурсної пропозиції

Критеріями оцінки конкурсних пропозицій Учасників є наступні показники:

- «Ціна 1 кв. метра загальної площі житла»; 

- фактична відповідність зазначеного у конкурсній пропозиції житла вимогам конкурсної документації (технічні та якісні характеристики житла).

При визначенні критеріїв технічної та якісної характеристики житла враховується наступне:

- розташування житла на території м. Балаклія Харківської області;

- рік побудови багатоквартирного (приватного) житлового будинку, в якому придбавається житло (який придбавається);

- матеріал, з якого побудовано багатоквартирний (приватний) житловий будинок (цегла/плити/монолітне);

- етажність багатоквартирного житлового будинку та розташування в ньому квартири, що придбавається (поверх, кутова, всередині будинки);

- загальний стан квартири (придатність для проживання без необхідності проведення ремонту), у тому числі:

  • наявність або відсутність індивідуального опалення;
  • наявність внутрішніх мереж електропостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання;
  • наявність приладів обліку електропостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання;
  • опорядження та покриття стін;
  • матеріал та стан віконних блоків, міжкімнатних та вхідних дверей;
  • матеріал та стан покриття підлоги;
  • наявність та стан газових (електричних) плит, сантехнічного обладнання;
  • наявність та стан електричного облаштування (розетки, вимикачі, світильники тощо);

- додаткове оздоблення квартири (встроєні меблі, додаткові електроприлади тощо), за наявності.

Визначення та оцінка даних критеріїв дасть змогу встановити можливість негайного відселення постраждалих осіб з аварійного та непридатного для проживання житла до житла, що придбавається.

Для проведення оцінки конкурсних пропозицій Учасника, конкурсна комісія може звернутися до відповідних експертних організацій чи окремих експертів, рекомендації яких можуть бути використані під час проведення конкурсу.

Конкурсна комісія визначає Переможця конкурсу з числа Учасників, конкурсні пропозиції яких не було відхилено.

За результатами оцінки конкурсна комісія визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію, з числа тих, які не було відхилено.

Переможцем конкурсу визначається Учасник, який подав найвигіднішу конкурсну  пропозицію, за якою вартість 1 кв. метра загальної площі житла на вторинному ринку м. Балаклія Харківської області є найнижчою серед запропонованого житла з відповідними технічними та якісними характеристиками житла щодо благоустрою, відповідності санітарним та технічним вимогам, проведеного ремонту тощо, придатного для негайного заселення постраждалими особами, та не перевищує граничну вартість, встановлену рішенням сесії Балаклійської міської ради, та вартість, зазначену у Звіті про оцінку житла. 

У випадку однакового значення показника, Переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.

Строк розгляду конкурсних пропозицій та визначення переможця: протягом п’яти робочих днів з кінцевої дати подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна комісія отримує письмову згоду постраждалої особи, на придбання житла, що визначено конкурсною комісією найвигіднішою конкурсною пропозицією.   

Переможець визначається рішенням конкурсної комісії.

 Узагальнена інформація про результати проведення конкурсу із зазначенням кількості пропозицій, які стали переможцями конкурсного відбору,  протягом 4 (чотирьох)  робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця оприлюднюється у найближчому номері  районної газети «Вісті Балаклійщини» та на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради.

Повідомлення про перемогу у конкурсі та прийняття конкурсної пропозиції надсилається переможцям конкурсу, а інформація про результати проведення конкурсу – всім його учасникам.

У випадках, коли конкурсною комісією було відмінено конкурс у зв’язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу вдруге  може  бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції  якого  відповідають  вимогам  конкурсної документації.

17. Виправлення арифметичних помилок

 Конкурсна комісія  має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій конкурсної пропозиції під час проведення її вивчення та аналізу, у порядку, визначеному цією конкурсною документацією, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав конкурсну пропозицію.

Помилки виправляються у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд конкурсної комісії, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо Учасник не надав згоду на виправлення арифметичної помилки, його конкурсна пропозиція відхиляється.

18. Відхилення конкурсних пропозицій, відміна конкурсу повністю або частково, визнання його таким, що не відбувся повністю або частково.

Конкурсна комісія  відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо:

- конкурсна пропозиція Учасника не відповідає вимогам, зазначеним у конкурсній документації;

- Учасник не погоджується з виправленням виявленої арифметичної помилки;

- Учасник надав недостовірну інформацію про його відповідність встановленим у конкурсній документації вимогам;

- Учасника визнано банкрутом чи проти нього порушено справу про банкрутство.

Конкурсна комісія відміняє конкурс повністю або частково та має право визнати його таким, що не відбувся повністю або частково, у випадках:

- подання для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій;

- якщо ціна найбільш вигідної пропозиції перевищує суму, передбачену на фінансування закупівлі;

- не отримано письмову згоду постраждалої особи на придбання житла, що визначено конкурсною комісією найвигіднішою конкурсною пропозицією;   

- виявлення факту змови учасників;

- відсутності подальшої потреби в проведенні конкурсу;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Інформація про прийняте рішення щодо відміни конкурсу або визнання його таким, що не відбувся із зазначенням підстав, зазначається у оголошенні про результати конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному сайті Балаклійської міської ради та надсилається учасникам протягом 5 (п'яти) днів з дати прийняття такого рішення.

19. Терміни укладання договору

Замовник укладає з Переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у конкурсній документації, щодо кожної квартири або житлового будинку, які передбачається придбати за результатами конкурсу, у строк не раніше ніж через 7 (сім) робочих днів, але не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня визначення Переможця.

Придбання житла здійснюється за нотаріально посвідченими договорами купівлі-продажу житла, які підлягають державній реєстрації.

Основні умови, що включаються до договору купівлі-продажу житла:

- оплата житла здійснюється покупцем на протязі 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання договору сторонами;

- передача продавцем житла покупцеві здійснюється за актом приймання-передачі, який підписується сторонами; 

- право власності на житло виникає у покупця з моменту державної реєстрації житла за територіальною громадою м. Балаклія Харківської області в особі Балаклійської міської ради.  

 

20. Строк передачі житла: до 31 жовтня 2017 року.

21. Порядок отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація може бути безоплатно отримана кожною юридичною/ фізичною особою на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради або  у конкурсній комісії за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Центральна, 16, каб. № 2 тел. (05749) 2-07-14.

Додаток №1

Конкурсній комісії з відбору пропозицій для придбання житла мешканцям м.Балаклія Харківської області

Заява про участь у конкурсі (для юридичних осіб)

 

Вивчивши конкурсну документацію Учасник:

1. Повне найменування: ___________________________________________________________
2. Форма власності: _______________________________________________________________

3. Адреса (місцезнаходження): ______________________________________________________
4. Телефон/факс: __________________________________________________________________
5. Керівництво (посада, прізвище, ім’я по батькові): ____________________________________

подає на участь у конкурсі: «Придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м.Балаклія Харківської області, на вторинному ринку житла», конкурсну пропозицію згідно з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі та іншими вимогами конкурсної документації.

 

ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

 

п/п

Адреса житла (квартири або приватного житлового будинку)

Поверх (для квартир)

Кіль

кість кімнат

Загальна площа,

кв.м

Житлова площа, кв.м

Вартість, грн. з ПДВ або без урахування ПДВ

Ціна 1 кв.метра, грн.з ПДВ або без урахування ПДВ

Внутрішнє оздоблення

Рік введення в експлуа тацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантуємо конкурсній комісії можливість огляду запропонованого на конкурс житла на предмет перевірки  його фактичної відповідності поданим конкурсним пропозиціям.

Гарантуємо, що на момент подання даної конкурсної пропозиції:

- житло не перебуває під забороною (арештом), а також під податковою заставою;

- нікому іншому не продане (в тому числі не існує попередніх договорів щодо його відчуження з третіми особами), не подароване, не обміняне, не відчужене іншим способом, як юридична адреса не використовується, в ренту, іпотеку або як внесок до статутного капіталу не передано, не надано в користування наймачам (орендарям), у судовом у спорі не перебуває;

- заборгованість зі сплати комунальних послуг – відсутня;

- Учасник не є банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство і не перебуває в стадії ліквідації або санації, не має заборгованості перед Державною Фіскальною службою України, не узгоджує з цього приводу свої відносини з кредиторами (третіми особами), технічні, якісні характеристики житла відповідають встановленим даною документацією  нормам.

У разі визнання нас Переможцем, на момент укладення договору купівлі-продажу житла гарантуємо надати Замовнику (покупцю):

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;

- довідку балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості зі сплати комунальних послуг;

- довідку органу реєстрації місця проживання громадян  про відсутність осіб, місце проживання яких зареєстровано в квартирі або житловому будинку;

- у випадку, якщо на час продажу в квартирі або житловому будинку є зареєстровані малолітні діти, надамо рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині.

 

Вивчивши конкурсну документацію, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій конкурсної пропозиції, за ціною 1 кв.м  ______________ грн. (з ПДВ/без урахування ПДВ) на загальну суму (цифрами та прописом) ______________________________________________ ____________________________________________________  грн. (з ПДВ/без урахування ПДВ).

Якщо нашу конкурсну пропозицію буде визнано найвигіднішою, ми візьмемо на себе зобов'язання передати житло та виконати всі умови, передбачені договором про купівлю-продаж житла.

Ми згодні дотримуватися умов цієї конкурсної пропозиції протягом 90 календарних днів з дня подання конкурсних пропозицій. Наша конкурсна пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визнана конкурсною комісією найвигіднішою у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з тим, що конкурсна комісія може відхилити нашу або всі пропозиції та розуміємо, що конкурсна комісія не обмежена у прийнятті будь-якої іншої конкурсної пропозиції з більш вигідними умовами.

Якщо наша конкурсна пропозиція буде визнана конкурсною комісією найвигіднішою, ми зобов'язуємося підписати Договір із Балаклійською міською радою Харківської області не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня визначення Переможця.

“___”__________________2017 року.

 (посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, для юридичної особи, та підпис)  

М.П.

Додаток №2

Конкурсній комісії з відбору пропозицій для придбання житла мешканцям м.Балаклія Харківської області

Заява про участь у конкурсі (для фізичних осіб)

 

Вивчивши конкурсну документацію Учасник:

1. Прізвище, імя та по батькові: ____________________________________________________
2. Місце реєстрації проживання: ____________________________________________________
3. Телефон: __________________________________________________________________

подає на участь у конкурсі: «Придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м.Балаклія Харківської області, на вторинному ринку житла», конкурсну пропозицію згідно з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі та іншими вимогами конкурсної документації.

 

ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

 

п/п

Адреса житла (квартири або приватного житлового будинку)

Поверх (для квартир)

Кіль

кість кімнат

Загальна площа,

кв.м

Житлова площа, кв.м

Вартість, грн.

Ціна 1 кв. метра, грн.

Внутрішнє оздоблення

Рік введення в експлуа тацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантую конкурсній комісії можливість огляду запропонованого на конкурс житла на предмет перевірки  його фактичної відповідності поданим конкурсним пропозиціям.

Гаранутую, що на момент подання даної конкурсної пропозиції:

- житло не перебуває під забороною (арештом), а також під податковою заставою;

- нікому іншому не продане (в тому числі не існує попередніх договорів щодо його відчуження з третіми особами), не подароване, не обміняне, не відчужене іншим способом, як юридична адреса не використовується, в ренту, іпотеку або як внесок до статутного капіталу не передано, не надано в користування наймачам (орендарям), у судовом у спорі не перебуває;

- заборгованість зі сплати комунальних послуг – відсутня;

- технічні, якісні характеристики житла відповідають встановленим даною документацією  нормам.

У разі визнання мене Переможцем, на момент укладення договору купівлі-продажу житла гарантую надати Замовнику (покупцю):

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;

- довідку балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості зі сплати комунальних послуг;

- довідку органу реєстрації місця проживання громадян про відсутність осіб, місце проживання яких зареєстровано в квартирі або житловому будинку;

- у випадку, якщо на час продажу в квартирі або житловому будинку є зареєстровані малолітні діти, надам рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині;

- оригінал або нотаріально завірену копію довідки про відкриття рахунку в банківській установі.

 

Вивчивши конкурсну документацію, я уповноважений на підписання Договору, маю можливість та погоджуюсь виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій конкурсної пропозиції, за ціною 1 кв.м  ______________ грн. на загальну суму (цифрами та прописом) _________________________________________________________________  грн.

Якщо мою конкурсну пропозицію буде визнано найвигіднішою, я візьму на себе зобов'язання передати житло та виконати всі умови, передбачені договором про купівлю-продаж житла.

Погоджуюсь дотримуватися умов цієї конкурсної пропозиції протягом 90 календарних днів з дня подання конкурсних пропозицій. Моя конкурсна пропозиція буде обов'язковою для мене і може бути визнана конкурсною комісією найвигіднішою у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Погоджуюсь з тим, що конкурсна комісія може відхилити мою або всі пропозиції та розумію, що конкурсна комісія не обмежена у прийнятті будь-якої іншої конкурсної пропозиції з більш вигідними умовами.

Якщо подана мною конкурсна пропозиція буде визнана конкурсною комісією найвигіднішою,  зобов'язуюсь підписати Договір з Балаклійською міською радою Харківської області не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня визначення Переможця.

 

“___”__________________2017 року.

 (Прізвище, ініціали, підпис фізичної особи)

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ №3

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Конкурсна комісія з відбору пропозицій для придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м.Балаклія Харківської області, оголошує проведення конкурсу:

 

1. Замовник:  Балаклійська міська рада Харківської області, код за ЄДРПОУ: 04058628.

2. Місцезнаходження: 64200, Харківська область,  м. Балаклія, вул. Центральна, 16.

3. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Тяпаєв Вадим Валентинович, Оленченко Юрій Васильович, Харківська область, м. Балаклія, вул. Центральна, 16, тел. (05749) 2-07-14, e-mail: balgorsvet@ukr.net

4. Джерело фінансування конкурсу: кошти резервного фонду державного бюджету України.

5. Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про проведення конкурсу: http://balakleyamer.gov.ua/

6. Інформація про предмет конкурсу: придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м.Балаклія Харківської області, на вторинному ринку житла.

7. Опис предмета конкурсу:

- 3 (три) однокімнатні квартири загальною площею: 43,8 м²; 40,8 м²; 40,7 м²;

- 8 (вісім) двокімнатних квартир загальною площею: 43,8 м²; 40,8 м²; 47,4 м²;  43,7 м²;  40,9 м²; 46,7 м²; 56,4 м²; 44,3 м²;  

- 2 (дві) трикімнатні квартири загальною площею: 45,2 м², 45,3 м²;

- 1 (один) приватний житловий будинок загальною площею: 50,3 м².

Допускається подання пропозицій з меншою або більшою загальною площею житла.

8. Вимоги до житла (квартира, будинок), що підлягає придбанню: розташоване у житлових будинках на вторинному ринку житла м. Балаклія Харківської області; придатне для проживання: благоустроєне, відповідає санітарним та технічним вимогам, без необхідності проведення ремонтних робіт капітального чи поточного характеру; будинок, в якому знаходиться квартира, не визнаний аварійним та таким, що підлягає зносу; не має самочинного будівництва, перепланування чи переобладнання; відсутня заборгованості зі сплати комунальних послуг.

9. Для участі у Конкурсі подаються:

- заява про участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, або прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця реєстрації проживання, номера телефону;

- пропозиції щодо квартири, житлового будинку (перелік із визначенням характеристики житла, ціни,  адреси);

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для юридичних осіб та підприємців);

-засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

- засвідчені підписом заявника копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

- документ на  підтвердження, що учасник не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура (для юридичних осіб та підприємців) ;

- довідка, видана органом державної фіскальної служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, платежів (для юридичних осіб та підприємців);

- копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проведена державна реєстрація права власності на нерухоме майно та про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;

- копія технічного паспорта на квартиру (будинок);

- звіт про незалежну оцінку житла;

 

10. Умови проведення конкурсу: 

- конкурсні пропозиції оцінюються на предмет відповідності умовам проведення конкурсу та даного оголошення ;

- конкурс вважається таким, що відбувся, якщо подано не менше двох конкурсних пропозицій;

- конкурсні пропозиції, надіслані після кінцевого строку їх подання або з порушенням вимог, визначених умовами проведення конкурсу та даного оголошення, не приймаються та не розглядаються;

- учасник конкурсу гарантує конкурсній комісії можливість огляду запропонованого на конкурс житла;  

- переможцем конкурсу визначається Учасник, який подав найвигіднішу конкурсну  пропозицію, за якою вартість 1 кв. метра загальної площі житла на вторинному ринку м. Балаклія Харківської області є найнижчою серед запропонованого житла з відповідними технічними та якісними характеристиками житла щодо благоустрою, відповідності санітарним та технічним вимогам, проведеного ремонту тощо, придатного для негайного заселення постраждалими особами, та не перевищує граничну вартість, встановлену рішенням сесії Балаклійської міської ради, та вартість, зазначену у Звіті про оцінку житла;

- під час визначення вартості пропозиції враховуються витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки житла, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів, послуг нотаріуса, які покладаються на продавця.

11. Строк передачі житла: до 31 жовтня 2017 року.

12. Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів з моменту їх подання.

13. Подання конкурсних пропозицій:

13.1. Місце: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Центральна, 16, каб. № 2.

13.2. Строк: до 12 вересня 2017 року; до 13:00 год.

14. Розкриття конкурсних пропозицій:

14.1. 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Центральна, 16, 2-й поверх зал засідань.

14.2. Дата: 12 вересня 2017 року;  о 16:00 год.

15. Додаткова інформація: умови проведення конкурсу, вимоги до конкурсної пропозиції та предмету конкурсу розміщуються на офіційному сайті Балаклійської міської  ради: http:// balakleyamer.gov.ua/, та додатково можуть бути отримані у конкурсній комісії: Харківська область, м. Балаклія, вул. Центральна, 16, каб. № 2 тел. (05749) 2-07-14.

 

Голова конкурсної комісії

                                  В.В.Тяпаєв

31.08.2017р.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ №3-2

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО  ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ,

опублікованого у районній інформаційній газеті «Вісті Балаклійщини»

01 вересня 2017р., № 66

 

Конкурсна комісія з відбору пропозицій для придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м.Балаклія Харківської області, повідомляє про внесення наступних змін до Оголошення про проведення конкурсу, опублікованого у районній інформаційній газеті «Вісті Балаклійщини» 01 вересня 2017р., № 66: 

Викласти у новій редакції п. 7 «Опис предмета конкурсу»:

«- 3 (три) однокімнатні квартири загальною площею: 43,8 м²; 40,8 м²; 40,7 м²;

- 9 (дев'ять) двокімнатних квартир загальною площею: 43,8 м²; 40,8 м²; 45,3 м²; 47,4 м²;  43,7 м²;  40,9 м²; 46,7 м²; 56,4 м²; 44,3 м²;  

- 2 (дві) трикімнатні квартири загальною площею: 45,2 м², 45,3 м²;

- 1 (один) приватний житловий будинок загальною площею: 50,3 м².».

 

Голова конкурсної комісії

                                  В.В.Тяпаєв

01.09.2017»

 

 

Поиск

2737493
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
113
158
1517
1956
113
15201
2737493

Forecast Today
432

9.41%
29.25%
5.62%
1.44%
0.26%
54.02%
Online (15 minutes ago):10
10 guests
no members

Your IP:18.207.240.77