Результат конкурсу

Завантажити файл

Конкурсна документація (нова редакція)

Завантажити файл

Положення про використання коштів (Нова редакція)

Р І Ш Е Н Н Я
ХХХІ сесії
VІІ скликання
від 03 серпня 2017 року № 161 -VІІ

Про внесення змін до рішення ХХХ сесії Балаклійської міської ради
VІІ скликання від 25.07.2017 р. № 158-VІІ «Про організацію виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України № 325-р від 26.04.2017р. «Про
виділення коштів для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, що склалася 23 березня 2017р. у м. Балаклії Харківської області»
(зі змінами) щодо придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської
області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних
аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної
ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м. Балаклія Харківської області»


На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2017р. № 325-р «Про виділення коштів для придбання житла мешканцям, які потребують відселення з аварійних житлових будинків, та здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 23 березня 2017р. у м. Балаклії Харківської області» зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.07.2017р. № 500-р, розпорядження Голови Харківської обласної державної адміністрації від 01.06.2017р. № 224 «Про визначення розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня» зі змінами, внесеними розпорядженням Голови Харківської обласної державної адміністрації від 24.07.2017р. № 318, розпорядження Голови Балаклійської районної державної адміністрації від 24.07.2017р. № 543 «Про визначення розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня», з метою соціального захисту постраждалих мешканців м. Балаклія Харківської області, які проживали у житлових будинках, що визнані аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м. Балаклія Харківської області, забезпечення їх житлом для відселення із вказаних будинків, відповідно до ст.ст. 50, 111 Житлового кодексу УРСР, глави 17 Кодексу цивільного захисту України, керуючись ст. ст. 25, 26, 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Балаклійська міська рада, –

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести наступні зміни до рішення ХХХ сесії Балаклійської міської ради VІІ скликання від 25.07.2017р. № 158-VІІ «Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 325-р від 26.04.2017р. «Про виділення коштів для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 23 березня 2017р. у м. Балаклії Харківської області» (зі змінами) щодо придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м. Балаклія Харківської області»:
1). Затвердити зміни до Порядку придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м. Балаклія Харківської області (додаються).
2). Затвердити зміни до Положення про конкурсну комісію з відбору пропозицій для придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м.Балаклія Харківської області (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Балаклійської міської ради з питань бюджету (Бабенко В.Д.), економічного і соціально-культурного розвитку міста (Лебідь А.П.), законності, депутатської етики та регламенту (Козачок В.В.).

 

Балаклійський міський голова І.М. Столбовий

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХХХІ сесії
Балаклійської міської ради
VIІ скликання
від 03.08.2017р. № 161-VIІ


Зміни до Порядку
придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р.
у м. Балаклія Харківської області (далі – Порядок)

1.Викласти у новій редакції п. 14 Порядку:
«14. Придбання житла для постраждалих та відбір конкурсних пропозицій, як правило, здійснюються виходячи з принципу придбання рівноцінного житла: з тією ж кількістю кімнат та рівноцінною загальною площею.
За відсутності на вторинному ринку м. Балаклія Харківської області рівноцінного житла, допускається за письмовою згодою постраждалого:
- придбання квартири з тією ж кількістю кімнат, але меншою загальною площею;
- придбання квартири (житлового будинку) більшою загальною площею у разі оплати різниці площі за рахунок коштів громадян, яким надаватиметься дане житло;
- придбання квартири з більшою (меншою) кількістю кімнат з рівноцінною загальною площею;
- придбання квартири з більшою кількістю кімнат та більшою загальною площею у разі оплати різниці площі за рахунок коштів громадян, яким надаватиметься дане житло.».
2.Викласти у новій редакції п. 20 Порядку:
«20. Переможцем конкурсу визначається Учасник, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість 1 кв. метра загальної площі житла на вторинному ринку м.Балаклія Харківської області є найнижчою серед запропонованого житла з відповідними технічними та якісними характеристиками житла щодо благоустрою, відповідності санітарним та технічним вимогам, проведеного ремонту тощо, придатного для негайного заселення постраждалими, та не перевищує граничну вартість, встановлену рішенням сесії Балаклійської міської ради, та вартість, зазначену у Звіті про оцінку житла.».

 


Секретар сесії Балаклійської міської ради В.Д. Мойсеєнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХХХІ сесії
Балаклійської міської ради
VIІ скликання
від 03.08.2017р. № 161-VIІ


Зміни до Положення
про конкурсну комісію з відбору пропозицій для придбання
житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м. Балаклія Харківської області
(далі – Положення)

1. Викласти у новій редакції п. 1.4 розділу 1 «ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
«1.4. Конкурсна комісія з відбору пропозицій для придбання житла утворюється рішенням Балаклійської міської ради, яким затверджується її склад. Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’яти осіб, зокрема, з числа представників апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради, відділу з питань юридичного забезпечення, централізованої бухгалтерії, уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у апараті Балаклійської міської ради, депутатів Балаклійської міської ради. У разі потреби голова конкурсної комісії або особа, яка його заміщає, може залучати до її роботи експертів та консультантів.
Формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів конкурсної комісії. Засідання конкурсної комісії скликаються головою комісії та проводяться у разі потреби.
Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях конкурсної комісії, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.».
2. Доповнити розділ 1 «ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ» пунктом 1.6 наступного змісту:
«1.6. Функції та повноваження конкурсної комісії:
-відповідає за організацію та проведення процедури відбору конкурсних пропозицій для придбання житла;
-забезпечує складання, затвердження та зберігання конкурсної документації та інших документів з питань проведення конкурсу;
-забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
-забезпечує оприлюднення інформації про проведення конкурсу, готує та подає оголошення в засоби масової інформації про проведення конкурсу (районну газету та на сайт Балаклійської міської ради);
-надає роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у конкурсі, щодо змісту конкурсної документації.».
3. Доповнити розділ 3 «УМОВИ КОНКУРСУ» пунктами 3.2-1 та 3.2-2 наступного змісту:
«3.2-1. Критеріями оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу є наступні показники:
- «Ціна 1 кв. метра загальної площі житла»;
- фактична відповідність зазначеного у конкурсній пропозиції житла вимогам конкурсної документації (технічні та якісні характеристики житла).
При визначенні критеріїв технічної та якісної характеристики житла враховується наступне:
-розташування житла на території м. Балаклія Харківської області;
-рік побудови багатоквартирного (приватного) житлового будинку, в якому придбавається житло (який придбавається);
-матеріал, з якого побудовано багатоквартирний (приватний) житловий будинок (цегла/плити/монолітне);
-етажність багатоквартирного житлового будинку та розташування в ньому квартири, що придбавається (поверх, кутова, всередині будинки);
-загальний стан квартири (придатність для проживання без необхідності проведення ремонту), у тому числі:
oнаявність або відсутність індивідуального опалення;
oнаявність внутрішніх мереж електропостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання;
oнаявність приладів обліку електропостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання;
oопорядження та покриття стін;
oматеріал та стан віконних блоків, міжкімнатних та вхідних дверей;
oматеріал та стан покриття підлоги;
oнаявність та стан газових (електричних) плит, сантехнічного обладнання;
oнаявність та стан електричного облаштування (розетки, вимикачі, світильники тощо);
-додаткове оздоблення квартири (встроєні меблі, додаткові електроприлади тощо), за наявності.
Визначення та оцінка даних критеріїв дасть змогу встановити можливість негайного відселення постраждалих осіб з аварійного та непридатного для проживання житла до житла, що придбавається.
Для проведення оцінки конкурсних пропозицій учасника, конкурсна комісія може звернутися до відповідних експертних організацій чи окремих експертів, рекомендації яких можуть бути використані під час проведення конкурсу.
Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції яких не було відхилено.
За результатами оцінки конкурсна комісія визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію, з числа тих, які не було відхилено.
Переможцем конкурсу визначається Учасник, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість 1 кв. метра загальної площі житла на вторинному ринку м. Балаклія Харківської області є найнижчою серед запропонованого житла з відповідними технічними та якісними характеристиками житла щодо благоустрою, відповідності санітарним та технічним вимогам, проведеного ремонту тощо, придатного для негайного заселення постраждалими особами, та не перевищує граничну вартість, встановлену рішенням сесії Балаклійської міської ради, та вартість, зазначену у Звіті про оцінку житла.
У випадку однакового значення показника, Переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.
Строк розгляду конкурсних пропозицій та визначення переможця: протягом п’яти робочих днів з кінцевої дати подання конкурсних пропозицій.
Конкурсна комісія отримує письмову згоду постраждалої особи, на придбання житла, що визначено конкурсною комісією найвигіднішою конкурсною пропозицією.
Переможець визначається рішенням конкурсної комісії.
У випадках, коли конкурсною комісією було відмінено конкурс у зв’язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу вдруге може бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції якого відповідають вимогам конкурсної документації.
3.2-2. Відхилення конкурсних пропозицій, відміна конкурсу повністю або частково, визнання його таким, що не відбувся повністю або частково.
Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо:
-конкурсна пропозиція Учасника не відповідає вимогам, зазначеним у конкурсній документації;
-Учасник не погоджується з виправленням виявленої арифметичної помилки;
-Учасник надав недостовірну інформацію про його відповідність встановленим у конкурсній документації вимогам;
-Учасника визнано банкрутом чи проти нього порушено справу про банкрутство.
Конкурсна комісія відміняє конкурс повністю або частково та має право визнати його таким, що не відбувся повністю або частково, у випадках:
-подання для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;
-відхилення всіх конкурсних пропозицій;
-якщо ціна найбільш вигідної пропозиції перевищує суму, передбачену на фінансування закупівлі;
-не отримано письмову згоду постраждалої особи на придбання житла, що визначено конкурсною комісією найвигіднішою конкурсною пропозицією;
-виявлення факту змови учасників;
-відсутності подальшої потреби в проведенні конкурсу;
-здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Інформація про прийняте рішення щодо відміни конкурсу або визнання його таким, що не відбувся із зазначенням підстав, зазначається у оголошенні про результати конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному сайті Балаклійської міської ради.».

 

Секретар сесії Балаклійської міської ради В.Д. Мойсеєнко

Внесення змін до оголошення про проведення конкурсу

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ,
опублікованого у районній інформаційній газеті «Вісті Балаклійщини»
28 липня 2017р., № 57

Конкурсна комісія з відбору пропозицій для придбання житла мешканцям м. Балаклія Харківської області, які потребують відселення із житлових будинків, визнаних аварійними та непридатними для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 23.03.2017р. у м.Балаклія Харківської області, повідомляє про внесення наступних змін до Оголошення про проведення конкурсу, опублікованого у районній інформаційній газеті «Вісті Балаклійщини»
28 липня 2017р., № 57:
Викласти у новій редакції абзац 5 п. 10 оголошення «Умови проведення конкурсу»: 
«- переможцем конкурсу визначається Учасник, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість 1 кв. метра загальної площі житла на вторинному ринку м. Балаклія Харківської області є найнижчою серед запропонованого житла з відповідними технічними та якісними характеристиками житла щодо благоустрою, відповідності санітарним та технічним вимогам, проведеного ремонту тощо, придатного для негайного заселення постраждалими особами, та не перевищує граничну вартість, встановлену рішенням сесії Балаклійської міської ради, та вартість, зазначену у Звіті про оцінку житла.».


Голова конкурсної комісії В.В.Тяпаєв

Конкурсна документація

Завантажити файл

Більше статей...

Поиск

2737438
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
58
158
1462
1956
58
15201
2737438

Forecast Today
336

9.41%
29.25%
5.62%
1.44%
0.26%
54.02%
Online (15 minutes ago):11
11 guests
no members

Your IP:18.207.240.77