Постійні депутатські комісії Балаклійської міської ради

Поділитись у соцмережах

1.Постійна комісія Балаклійської міської ради з питань бюджету:

            • Бабенко Віктор Дмитрович - голова комісії

             Денисова Наталья Володимирівна - заступника голови

            • Мойсєєнко Віра Ділявіровна - секретар

            • Лагута Ігор Леонідович

            • Руденко Марина Олексіївна

            • Суслова Тетяна Миколаївна

            • Ярмоленко микола Миколайович

            • Мельник Євген Іванович

 

2. Постійна  комісія  Балаклійської міської ради з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста

            • Лебідь Анатолій Петрович –голова комісії

            • Ясиновий Петро Андрійович - заступник голови

            • Білодід Любов  Михайлівна - секретар 

            • Гижук  Віктор Дмитрович;

            • Карбань Віктор  Олексійович;

  • Коваленко Віктор Іванович

            • Коновал Микола Петрович;

            • Пивовар Володимир Миколайович;

            • Тризна Віктор Олександрович;

 

 

3.Постійна комісія Балаклійської міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

      • Журава Валерій Іванович – голова комісії

      • Татьянко Олександр Анатолійович - заступник голови

      • Плісак Алла Григорівна - секретар

      • Кобець Андрій Іванович

  • Лебідь Володимир Миколайович

      • Сайипов Чаримурад Бердійович

      • Черненко Віктор Володимирович

 

4. Постійна комісія  Балаклійської міської ради з питань законності, депутатської  етики  та регламенту

            • Козачек Вікторія Василівна - голова комісії

            • Супрун Оксана Леонідівна - заступник голови

            • Атаян Михайло Юрійович - секретар

            • Лютов Юрій Вікторович

            • Марченко Сергій Леонідович

            • Мойсеєнко Юрій Миколайович

            • Хірний Віктор Михайлович

            • Якименко Віктор Сергійович 

 

 

Затверджено

Рішенням Балаклійської  міської ради VІІ скликання

№ 17- VII

26 листопада  2015р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Балаклійської міської ради

 

 

 

1. Загальні засади.

 

1.1.     Завдання і компетенція постійних комісій визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламентом міської ради, цим положенням, а також рішеннями міської ради.

 

1.2.     Постійні комісії міської ради утворюються з числа депутатів ради на першій сесії міської ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається міською радою за пропозицією міського голови і не може становити менше 5 депутатів. Міський голова також вносить пропозиції щодо персонального складу комісій. Всі інші питання структури комісій вирішуються на їх перших організаційних засіданнях.

 

1.3.     У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний або персональний склад. Пропозиції щодо розгляду цих питань вносить міський голова. Депутати можуть надавати міському голові пропозиції щодо внесення таких змін лише у випадку, коли ці зміни стосуються подавача пропозиції.

 

1.4.     Персональний склад постійних комісій міської ради обирається без дебатів. Всі члени комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

 

1.5.     До складу постійних комісій не можуть входити міський голова та секретар міської ради.

 

1.6.     Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та персонального складу їх членів міська рада приймає відповідні рішення.

 

1.7.     Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, чинності, рівноправності та вільного колективного обговорення і вирішення питань.

 

1.8.     Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальні перед нею. Діяльність постійних комісій координує секретар міської ради.

 

2.Перелік постійних комісій міської ради.       

2.1.   Постійна комісія з питань бюджету.

2.2. Постійна комісія з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста

2.3. Постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

2.4.   Постійна комісія з питань законності, депутатської етики та регламенту

 

3. Функції та повноваження постійних депутатських комісій.

3.1. Постійні депутатські комісії:

 

3.2. Вивчають, попередньо розглядають і готують питання, які належать до відання ради та власної компетенції

 

3.3. Погоджують проекти рішень міської ради, віднесені до компетенції комісії.

 

3.4. Здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради.

 

3.5. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

3.6. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

 

3.7. За дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

 

3.8. Постійні комісії при вирішенні питань, які належать до їх компетенції можуть взаємодіяти з відповідними постійними комісіями районної ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.

 

3.9. Постійні комісії мають право:

-          У питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, установ, організацій ті їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

-          Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань міської ради.

-          Ініціювання скликання сесії ради у передбачених законодавством випадках.

 

3.10. Постійна комісія з питань бюджету:

-          Розглядає проект міського бюджету, зміни до бюджету та готує висновки та рекомендації по цим питанням;

-          Попередньо розглядає питання щодо розподілу переданих з районного бюджету коштів у вигляді субвенції і виносить їх на розгляд ради;

-          Розглядає питання встановлення відповідно до закону місцевих податків та зборів, розміру їх ставок і вносить відповідні пропозиції на розгляд ради;

-          Вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради та міським головою;

-          Розглядає подання постійних комісій з пропозиціями про додаткові кошти по фінансуванню потреб організацій, установ та інших органів.

 

3.11. Постійна комісія з питань економічного і  соціально-культурного розвитку міста:

-          Попередньо розглядає проекти програм і планів соціально-економічного і культурного розвитку міста, готує висновки і рекомендації з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях ради;

-          Вивчає та готує до розгляду питання щодо збалансованого економічного розвитку міста, сприяння інвестиційної діяльності, зайнятості і соціального захисту населення, розвитку житлово-комунального будівництва та інфраструктури міста;

-          Приймає участь у розробці та контролі за виконанням прийнятих програм розвитку систем освіти, охорони здоров»я, культури і духовності, готує і вносить на засідання ради відповідні висновки і рекомендації;

-          Розглядає питання літнього оздоровлення дітей та відпочинку громадян, готує відповідні висновки, пропозиції і рекомендації;

-          З питань, віднесених до її компетенції співпрацює з постійними депутатськими комісіями районної ради, відповідними управліннями, відділами і службами райдержадміністраії

 

    3.12. Постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища:

 

1. Здійснює контроль за виконанням цільових комплексних програм та інших рішень ради .

2. Вивчає питання стосовно розпорядження землями, що знаходяться у власності територіальниої громади міста .

3. Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель, у т.ч. земель лісового, водного фондів, іншого цільового призначення, екології та довкілля.

4. Попередньо розглядає та вносить пропозиції до проектів програм щодо використання і охорони земель різного цільового призначення, бере участь у їх реалізації на території міста.

5. Розглядає питання щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

6. Здійснює контроль за цільовим використанням коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

 

3.12. Постійна комісія з питань законності, депутатської етики

та регламенту

Розглядає проекти міських програм по боротьбі зі злочинністю і вносить на затвердження радою;

-          Розглядає та вносить пропозиції щодо звернень та про дотримання законів;

-          Вивчає проекти рішень ради нормативно-правового порядку і готує висновки та рекомендації;

-          Розглядає та вносить пропозиції щодо організаційного забезпечення діяльності депутатів;

-          Розглядає та вносить пропозиції щодо організації проведення референдумів та виборів;

-          За пропозицією голови ради попередньо розглядає структуру, чисельність виконавчого апарату ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату;

-          Попередньо розглядає і виносить на затвердження регламент ради;

-          Обговорює на засіданні пропозиції щодо плану роботи ради та виносить їх на затвердження радою;

-          Попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутата в порядку, встановленому законодавством, вносить питання на розгляд ради;

-          Вивчає і розглядає інші питання, доручені міською радою та міським головою.

 

4. Організація роботи постійних комісій.

 

4.1. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями а також громадянами, організовують роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голів комісій або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин, їх функції здійснюють заступники голів комісій або секретарі комісій.

 

4.2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менш як половина від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, кіно- і відео зйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

 

4.3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісій і підписуються головами комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів або секретарями комісій. Висновки та рекомендації постійних комісій можуть бути переглянуті, якщо за це подано більшість голосів членів комісії від її загального складу. Зазначені документи надсилаються органам і посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії. Протоколи засідань комісій підписуються головами і секретарями комісій.

 

4.4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

 

4.5. Постійні комісій для вчинення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості і спеціалістів. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 

4.6. Постійні комісії  можуть залучатися до розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг громадян з питань, які входять до їх компетенції. Спеціалісти виконавчого апарату міської ради надають депутатам та постійним комісіям допомогу у роботі з заявами і скаргами громадян.

 

4.7. Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

 

4.8. Члени постійної комісії зобов’язані:

-          бути присутніми на засіданнях постійних комісій до складу яких вони входять;

-          брати участь у роботі постійних комісій;

-          дотримуватися порядку на засіданнях постійних комісій;

-          виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії;

 

4.9. Члени постійної комісії мають право:

-          вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комісій будь-якого питання, що належить до їх відома;

-          брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій та висновків. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії;

-          викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.

 

4.10. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює апарат міської ради.

 

Секретар Балаклійської міської ради                                                  О.В.Коновалова

Поиск

2790470
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
99
90
9965
4185
20122
16445
2790470

Forecast Today
168

9.25%
29.06%
5.65%
1.42%
0.25%
54.36%
Online (15 minutes ago):19
19 guests
no members

Your IP:44.200.117.166